Vejviseren 1909

KøbenhavnsLaane-øgDiskontobank Aktiekapital: IB Miil. Kr.

Hellerup Afdeling. Reservs:

3 lliil, Kr.

Eksp. 10—3 og 67s—8. Tele!'. 119. Foretager alle alm. Bankforretninger. Indlaan og Indskud paa Bankbog. B o x e r Æ t A Væ rd isager S f f S g 1 fijentofteKomunesVejviser 1909 . 0 ^ i C ILLUM J '$ M B :'isiffiSKE* * * • * * * ■ > • f a w IB S Telefon 324. Hellerup Å fd . vedEdmundBrandi. Strandvej 163B. Største Udvalg i Saisonnvheder. Hovedforretningens Priser. Teief* 376 Hellerup w t t U A V l l v l Hellerup Bogbinderi. = = Bogtrykkeri. Udfører alle Arbejder. — Elektrisk Drivkraft. Forretningen er flyttet til sine nye store Lokaler Strandvej 163 B, Havelmset, skraas for Takstgrænsen Telef. 376

Made with