Vejviseren 1909

\etfordo\e\\é,s oé, NaXsma&ende C,eres-UormaWsrod, som kan laas i alle Udsalg i (renlofte. Ordrup og Charlotlenlund. Bestillinger paa større og mindre Kager modtages.

E n t r e p r e n ø r Villa •Charlottenilal , Bernstorffsvej, Hj. a f Maltegaardsvej pr., d r a r l o t t e n l u a d . Udfører Vej-, Kloak=, Jord- og Betonarbejde Spildevandsledninger • S e p +ic -T a n l t s& W . C. Cementfliser til Fortov og Indgange til Villaer, Sten- og Brolægningsarbejde • Rensning af Kloak m. m.

I I ** 1? ! A!t ,J,uiøres so>»dt og til b i l l i g s t e Priser d * J *>• * og efter .Autoriteternes Forskrifter.

Made with