S_HistoriskeEfterretningerRosenborg

46.37 Rosenborg Slot

ROSENBORG

samlede af

Dr. P. Brock, Inspektor vod do danske Kongers kronologiske Sari paa bemeldte Slot.

III. D e t 19de A å r h u n d r e d e .

Med mdel Afbildninger og syv Portræter. fñ “

Kjøbenhavn. L e h m a n n & S t a g e . 1833.

Made with