Detailleret Forlag til en forbedret Vandsyning 1845 efter el