Kraks Vejviser 1962 provinsregister

Vejledning i brugen af Provins-Registret A. Forretninger er opført byvis. Byerne (se nedenstående fortegnelse) er opført alfabetisk. For hver by er først meddelt et R eal-Register, indeholdende oplysninger om myndigheder, offentlige kontorer, institutioner og for­ eninger med hjemsted i den pågældende by, samt en del statistiske data: indbyggertal, beskatningsprocent m.m. Under » fo rretn in g er« er alle blot nogenlunde betydelige virksomheder medtaget. Ved forretningen er anført stillings- eller varebetegnelse, der tillige angiver, under hvilke overskrifter i Fag-Registret (afdeling VII i Vejviserens 2. bind) den er optaget; der finder man de tilføjelser, som angiver virksom­ hedens særlige specialiteter. Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under » fo rre tn in g e r« i Provins-Registret, må søces i Fag- Registret under de respektive fag-overskrifter. Nogle fag-fortegnelser findes på supplementslister, f.eks. caféer, restauranter og kroer, slagtere og viktualiehandlere, brugsforeninger. Disse fortegnelser leveres gratis til købere af Vejviseren ved indsendelse af rekvisition på en af kuponerne, som findes sidst i 2. bind. Ved hver by (efter »forretninger«), er givet en fortegnelse over landsbyer i omegnen, der har post­ adresse til den pågældende by. Erhvervsdrivende i disse landsbyer må søges mellem forretninger på landet. F o rre tn in g e r p& lan de t (se nederst på siden). B. Privat-Adresser. Rækkefølgen er den samme som i afd. III, Navne-Register for Køben­ havn (se bagsiden af den grønne karton foran dette register). C. Kommunefortegnelse. Ved hver sognekommune er anført sognerådets eller kommunalbestyrel­ sens postadresse, amtet (eller amtsrådskreds), herred og et nummer for rets- og politikreds, samt ind­ byggertallet. I begyndelsen af fortegnelsen er indsat et henvisnings-register for kommuner med dobbeltnavne, og i slutningen findes en nøgle til de benyttede numre for rets- og politikredse. I Provins-Registrets afsnit A er optaget nedenanførte 174 byer samt Fanø og Samsø Købstæderne er betegnet med * •Allinge Fredensborg •Hjørring Løgumkloster Roslev •Sæby Arden •Fredericia •Hobro Løkken •Rudkøbing •Sønderborg Asnæs •Frederikshavn •Holbæk •Mariager Ry Tarm •Assens •Frederikssund •Holstebro •Maribo •Rødby •Thisted Augustenborg •Frederiksværk Holsted Marstal Rødding Tinglev Ballerup •Fåborg Hornbæk •M iddelfart Rødekro Toftlund Birkerød Gedser Hornslet •Nakskov Rødkærsbro Tyborøn Bjerringbro Gilleleje •Horsens •Neksø Rønde Tølløse •Bogense Give Humlebæk •Nibe •Rønne •Tønder Brabrand Glamsbjerg Hundested Nordborg •Sakskøbing Tørring Bramminge Gram Hurup •Nyborg Samsø Tåstrup Brande . •Grenå Hvalsø •Nykøbing F. •Sandvig Ulfborg Broager Grindsted Højer •Nykøbing M. •Silkeborg Vamdrup Brovst Gråsten Høng •Nykøbing Sj. Sindal •Varde Brædstrup Gudhjem Hørsholm •Nysted •Skagen Vejen •Brønderslev Gørlev Sjælland Ikast •Næstved •Skanderborg •Vejle Brørup •Haderslev Jyderup •Nørresundby 1 •Skive •Viborg Christiansfeld Hadsten •Kalundborg N ørre Åby •Skjern Vinderup Dronninglund Hadsund •Kertem inde Odder •Skælskør Vojens •Ebeltoft Hals Kjellerup •Odense Skærbæk •Vordingborg Ejby Hammel •Kolding O tterup Skørping Vrå •Esbjerg •Haste Korinth Padborg •Slagelse •Ærøskøbing Espergærde Haslev •Korsør •Præstø Slangerup Ølgod Fakse Hedehusene •Køge •Randers •Sorø •Åbenrå Fakse Ladeplads Helsinge Langå •Ribe •Stege •Åkirkeby Fanø •Helsingør •Lemvig Ringe •Store Heddinge •Ålborg Farsø •Herning Lillerød •Ringkøbing •Struer Ålestrup Farum •Hillerød Lunderskov •Ringsted ^Stubbekøbing •Århus Fjerritslev Hirtshals •Løgstør •Roskilde •Svaneke Å rs •Svendborg Å rup forretninger på landet (uden for de i nærværende register optagne købstæder og andre byer m. m., se ovenfor) findes i afdeling Vil Fag-Register for hver enkelt branche ordnet efter stednavne.

^ j I aa , j L

m h k k. JW'Ui'tfK

Made with