Torsdag 18. mai 2017

FERDIGPLEN

Trenger du elektriker?

Gjøviks eldste elektroinstallatør www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Torsdag 18. mai 2017 Nr. 20 • 90. årgang – etablert 1928 Hurra for 17.mai

Lekkasjen er funnet

Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen

Tore Nygård i vann- og avløpsavdelingen i Østre Toten kommune (bildet) er glad for at kilden til oljesøl i Lenaelva endelig er funnet. Utslippet på Krabyskogen har pågått i svært lang tid. Side 8 Gjør funn i parken

Foto: Jon Olav Andersen

På Stenberg finner de stadig nye, spennende ting i parkan- legget. Eller rettere sagt, de er veldig gamle. I forbindelse med et fredningsforslag også for parken, jobbes det nå intenst med en dokumenta- sjon. Spesielle funn gjøres hele tida, av blant andre arkeo- log Irene Skauen Sandodden (bildet).

Foto: Jon Olav Andersen

17. mai ble feiret etter alle kunstens regler i går. På Lena var det stor stemning blant de yngste (det store bildet). På Raufoss var det godt frammøte til barnetoget, som her er avbildet ved Raufosstun (det lille bildet). På Skreia var det i år for første gang felles samling på idrettsplassen, noe som ble en suksess.

Side 10-11

Hva skal barnet hete?

Midten

Foto: Hans Erik Linnerud

Dekkbark

PLANTER TIL HAGEN

Stort utvalg!

250;

!" # Plantejord

Det nye omsorgssenteret på Lena trenger et ordentlig navn. Nå utlyser kultursjef Kjersti Krageberg (bildet) og Østre Toten kommune en navnekon- kurranse. Hun håper det kom- mer mange gode forslag.

Japanspirea

90; Krydderurter !$ %

149;

39;

Åpent: ............kl. 09-19(17) Søndag: ..........kl. 12-16 Snakk med fagfolk

\ QHPUDEHGQHWVLU) \QHPOOLUJNLUVNDP6

J OHKUHYK-'

YRWU\IGHYDUID]]L3 Q

Q

trand / Sl ote Htyi ual

0 00 2 7 61 13 4 + / Tel:

Side 2

Made with