Villabyerne1934

- - ';' ?V ^' ^

1*^" - - . i

*7.'^'^^1-

.7!

-S' ^1

i !;

ToMdag dan 4 . Januaf.

N r l .

^ ! W 'M

MSAL6ET HOS VtGGO SCHRØDERS EF7F. A . U N D

GJENTOFTE OG OMEGNS BANK

l i i ! j l !a a r i l S b t t j Itar tteqvndt sit store aariiqc

fnttdM agte SMnd-

Laan og KasseEfcdillcf ydes. Veksicf diskonteres - Boa ndiejes.

r D S A L C Vi giver i Aar vore Kunder et særiig fordetagtigt Tiibud: 500PAR m d DAMESKO i aiie gangbare S tø rreiser udsælges med 20 % Rabat.

G en to fte g ad e $o. Telf^ Gentofte loo & n8$.

strandvej 175 T)f. We)?. 965 K!. Herrelingeri til yderst lavePn^^ Skjorter Prima PNorlcy«. pnPar...................... 1^^ Ulden Sok. blød Kvalit. ^NoUcysnpnP.v ...... 2^^ Sv.ær ensfarvet, heluld. 3-traadct Vintersok pr. P^ .......................... 2^0 Re^^a^e Restparti. Prima Wiener-Hatte 5.00 moderne smalskygget Fa^m ...................... 9^0 Restpartier Herre -Sportsstrømper heNHnn. eng. Kvahte- ter. pnPar ............... 2^^ Prima eng. Pullovers, svære heluldne Kvalite­ ter pr Stk 5,00,3,00, 2,00 Fingervanter. svære, uHnn pnPar ...... . . 1 ^ ^ Flipper.Pnma halvstiv. mod. lavFa(;on.pr. Stk. 0.48 Rest af Staabroks & Hjemmejakker bortsælges Pnma Po^m S^o^æ med Stof til Nanehet gennem^ KvakTSO

o!oma!vare-Lager TAGE WITTWAUS Ordrup Jagtvej 42 A Delai! Sa!g li! !-agier IPriser Tell. ()rdrup 39h5() Dansk Spare-Selskab (Spare Uret)

C S " tisk tMMin

Efter Status er frasorteret 500 Stk. kuranto Varar !om tzlget til tpotblUige Prteer. f.Ehn Frektter med !tor ttgte Skied-^ G a a ..................... 16 " Kjoler i Uld M.M, t$ac. tMO, 7 "

Meif-satte 1 'arer jymes ro (it a iu it ic ii Ira'lragt's ^^¡¿K'ii ved i\.assen).

Paa a//e oMifre

Se \nre ^(HuNm^^uuluen

Husk vort

HELLERUP SKOTØJSLAGER

KjoleriSilkeM.00,MktW.tra< 1 ! Z "

Strandvej 173.

TIf. Helrup 127.

— O^taa vi aabnef Dem en Konto. Forher Dem om vore Betingeher.

)t^ t

] l Kaiiüsiiiini &Kaimiaii i Bj HcHerti}) S\())-[)l)-i<-tnrrplniu<). I

Ml! G!i!!C!RMiM!isni!]) t-ll. Helru)) - )1 - . >lr))H(l\ej lu J l.j^

a f^d^er \M

J lr^ j^ rsbo r^

39 J FOR LANG T !LBUD

Strandvoi 86 Telefon Helrup IBM & 3

ORcn?up

O r d r u p v e j 109

^

--

MLør ^;¡!k^^ert ogj g fo d t til rimeti^e Priser. '* * * By- og Landikør^oL

2 7 0 0 f ^ ! ^ ^

O r d r u p v e j 48

BMAHD y

GenioDe Kommenes !so!eringsibrretnmg Kitdf^ieerdevej tbA. -Helrup43M af tmhanmunU^. KHdH^nds- rm mod S\ ed ng l'rost samt KuHmn Mangtaarig Praktlt. — Fgrlang Tilbud. Konkutrencepriser. l^pmmUmmrnfæNn'A^æg m^mæsuver^L ^ h ' AWer

HeiTSg^so Albert Andersens Auto,

Skovshoved HoteFBil

Ordrup 1242-210

Som det fremrtaar af ovenstaaende Billede, overværedee Opvisninften af et) vældig Menneskeskare.

under Prisen.

20

Riva!eme

i fif t ¡l.iiTMf' !i I\ . ilf-! itlimhit) . i Jiit !1

H! ^ ^ ^ ! ^

VIGGO SCHRØDERS EFTF A . D N D H E R R E M O D E M A G A S IN atranrSvo^ t75 — Toli. Wolr. 965

T't'oKtaf Tidetxle" forfteller: fo r SU

^ n im

i

\l'!i'- ti.i

! 1 i'^kUf-1 -.is;i!f

7—^

ofMiiPr

Det engebk-Janske Badmintonstævne

^u4'

-i.

Made with