כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - נובמבר 2015 - גיליון 221