292672209

I n d h o ld : Kommunehospitalets 50 Aars Jubilæum og Bispebjerg Hospitals Indvielse. — Lidt om mine personlige Oplevelser ved den humane Sygeplejes Indførelse paa Kommunehospitalet og dens senere Udvikling. Af Henny Tscherning, f. Schultz. — Brev fra Frk. Bournonville. — Af et privat Brev fra Frk. Gylding. — Et probat Lægemiddel. — En svensk Sygeplejerskes Død, — Personalia. — Certifikat. — Forenings-Meddelelser. — Annoncer.

Kommunehospitalet.

Kommunehospitalets 50 Aars Jubilæum og Bispebjerg Hospitals Indvielse. Den 19. September var en Mærkedag for Københavns Kommune, som med Rette fejredes med en pompøs og stilfuld Festlighed. Kom­ munen har nemlig god Grund til baade at hædre vore Fædres Minde ved at fejre det Storværk, som Kommunehospitalet var for sin Tid og som af hine skænkedes baade os og vore Efterkommere, og til at glæde sig over den, selv med vor Tids forvænte øjne sete, im-

Made with FlippingBook flipbook maker