DAV-leerboek-versie-19-9-2017

DAV Theorie en praktijk

Inleiding Welkom bij Westpoort. Dit lesboek wordt gebruikt als ondersteuning bij de cursus DAV-1, DAV-2 en DAV-herhaal. Door het boek alvast door te nemen ben je goed voorbereid. Vanzelfsprekend komen de onderwerpen tijdens de les ook uitgebreid aan de orde. Asbestverwijdering is een risicovolle beroepsactiviteit. Door middel van de cursus Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) zal geleerd worden hoe de DAV’er arbeidshygiënisch handelt, technische beschermingsmiddelen toepast en veilig werkt. Om aan deze vakbekwaamheid te voldoen zijn er 3 kerntaken vastgelegd: - Verwijderen van asbest - Afvoer afvalstoffen - Veilig werken Deze kerntaken zijn opgesplitst in eindtermen die concreet aangeven wat aan het eind van dit traject beheerst moet zijn. De volgende begrippen zijn hier van belang: - Kennis: weten hoe en waarom iets moet, zoals denken aan waarom een onderdrukregistratie nodig is. - Begrijpen: uitleggen hoe iets moet, zoals hoe een onderdrukregistratie apparaat aangesloten moet worden. - Toepassen: het daadwerkelijk doen van iets wat geleerd is, zoals het aansluiten van het onderdrukregistratie apparaat. Om aan de opleiding van DAV 1 te beginnen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:  De facefit-test moet niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.  Tijdens het examen DAV 1 moet de kandidaat een werkgeversverklaring van een gekeurd masker overleggen, gelijk aan het type zoals getest.  Tenminste 18 jaar oud zijn.  De Nederlandse taal minimaal in woord machtig zijn.  Het eerste deel van het online-instructieprogramma adembescherming is afgerond. De training duurt 2 dagen. Het examen wordt in de meeste gevallen de derde dag afgenomen. Om aan de opleiding van DAV 2 te beginnen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:  De facefit-test moet niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.  In het bezit van het DAV-certificaat dat is afgegeven vóór 1 maart 2016  In het bezit van het DAV 1-certificaat (overleggen van volledig ingevulde DAV1 opdrachtenset én logboekregistraties voor tenminste 120 pakuren)  Tijdens het examen DAV moet de kandidaat een werkgeversverklaring van een gekeurd masker overleggen, gelijk aan het type zoals getest.  Tenminste 18 jaar oud zijn.  De Nederlandse taal minimaal in woord machtig zijn.  Het tweede deel van het online-instructieprogramma adembescherming is afgerond. De training duurt 1 dag. Het examen wordt in de meeste gevallen de tweede dag afgenomen.

Wij wensen je heel veel succes met de opleiding en het examen!

Opleidingscentrum Westpoort Amsterdam Versie september 2017

DAV Theorie & Praktijk 1

Made with FlippingBook Annual report