Inrichtingsproject OBS Verschoorschool Sleeuwijk

OBS Verschoorschool Sleeuwijk

Warme materialen en frisse kleuren

De OBS Verschoorschool staat voor thematisch werken, betrokkenheid en persoonlijke aandacht, onderwijs op maat en gelijke kansen voor iedereen. En dat merk je zodra je er de drempel over stapt. Niet alleen aan de mensen die er werken en de kinderen en hun ouders die de ruimtes vullen, maar ook aan de uitstraling en sfeer van de ruimtes. Uitgangspunt was een inrichting die apart maar toch gegroepeerd werken op ver- schillende manieren faciliteert. Bijvoorbeeld door werktafels achter de banken te plaatsen, hoge en lage zitjes af te wisselen en zowel zitelementen voor actief als ont- spannen zitten te kiezen.

Architect: Rene Mensink

Made with FlippingBook flipbook maker