Catalogus 2018 - Vaardigheden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEOORDELEN EN BESTELLEN

Prijsinformatie

Beoordelings-/gebruikersexemplaar

De prijzen die in deze catalogus staan vermeld, zijn geldig tot 1 januari 2019 (zetfouten voorbehouden). Bij uitgaven die op het moment van publicatie van deze folder nog niet zijn verschenen, staat een circaprijs vermeld; voor deze uitgaven geldt dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. Van uitgaven die niet onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen, dienen de prijzen opgevat te worden als adviesprijzen.

• Wanneer je als docent denkt dat een uitgave geschikt kan zijn om voor te schrijven aan je cursisten/studenten, dan kun je een beoorde- lingsexemplaar aanvragen. • Een beoordelingsexemplaar wordt gratis toegestuurd als je de uitgave wilt beoordelen voor een groep van minimaal 10 cursisten. Bij een kleinere groep krijg je 50% korting. • Uitgeverij Coutinho maakt op basis van de door jou verstrekte gege- vens een inschatting of het aangevraagde materiaal geschikt is voor jouw lessituatie. Bij twijfel kunnen wij om extra informatie vragen. • Staat een boek op de literatuurlijst en beschik je als docent-gebruiker nog niet over een eigen exemplaar, dan kun je een gebruikersexemplaar aanvragen. • Op onze website vind je het aanvraagformulier voor een beoordelings- of gebruikersexemplaar. • Er worden voor zendingen in Nederland geen portokosten berekend. • Ben je als docent werkzaam in België? Voor jou gelden andere voor- waarden. Je kunt contact opnemen met onze Belgische vertegen- woordiger EPO: uitgeverij@epo.be • Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor jouw aanvraag te weigeren. In dat geval nemen wij contact met je op. * Van sommige uitgaven worden geen beoordelings- of gebruikersexemplaren verstrekt. Het betreft voornamelijk docentenhandleidingen, cd-roms en boeken die primair bedoeld zijn voor de docent. Deze uitgaven zijn gemerkt met een * .

Bestelinformatie

Onze boeken zijn verkrijgbaar via iedere reguliere en internetboekhandel in Nederland en België of via www.coutinho.nl

Docentenservice Je kunt bij onze klantenservice terecht via info@coutinho.nl of telefonisch via 035 69 49 991 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur voor al je vragen over: • aanvragen beoordelings-of gebruikersexemplaren • prijzen

• beschikbaarheid van uitgaven • informatie over herzieningen • nieuwe projecten

035 69 49 991

Jouwmening is belangrijk voor ons

Websites

Uitgeverij Coutinho is bijzonder geïnteresseerd in jouw mening over onze uitgaven. Daarom ontvang je over jouw aangevraagde beoordelings- of gebruikersexemplaar een korte enquête per e-mail. Jouw antwoorden worden bij de ontwikkeling van nieuwe uitgaven en/ of herzieningen gebruikt, zodat de uitgaven beter op jouw onderwijs aan- sluiten. Wij stellen het daarom bijzonder op prijs wanneer je de enquête wilt invullen.

Bij veel uitgaven van Uitgeverij Coutinho is online materiaal beschikbaar, zoals docentenhandleidingen, uitwerkingen van opgaven, extra opdrach- ten en interactieve toetsen. Kijk op www.coutinho.nl voor meer informatie.

Privacy

Uitgeverij Coutinho respecteert jouw privacy en stelt groot belang in het zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uit- geverij Coutinho houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Educatief advies

Voor advies over onze uitgaven en vragen met betrekking tot presentaties op je opleiding kun je mailen naar info@coutinho.nl

19

Made with FlippingBook HTML5