Onsdag 21. september 2016

DRENERING

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

– etablert 1928

Onsdag 21. september 2016 Nr. 33 • 89. årgang

Dette er sikring av Gjøvikbanen

Lovende funn på Stenberg

Foto: Mina B. Sveen

Arkeolog Irene Skauen Sandodden (bildet) hjalp til med å grave fram et interes- sant funn på amtmannsgården Stenberg. Nå kan gården ende- lig bli komplett. En bygning har vært borte i lang tid. Side 9 Byggeklart på Fossen

På bildet brenner et fint bolighus på Reinsvoll. Det er veldig godt planlagt. Jernbane- verket jobber kontinu- erlig med sikring av farlige planoverganger, og nedbrenningen før helga var en del av dette arbeidet. I fjor kjøpte Jernbaneverket eiendommen for 1,4 millioner kroner. I til- legg kommer utgifter til nedbrenning og opp- rydding. Nå er målet å få stengt den svært far- lige utkjøringen over jernbanelinja til riksveg 4 fra denne eiendom- men. Side 10-11

Foto: Mina B. Sveen

Allerede i vinter kan det bli mulig å få seg tomt i Fossen III-feltet på Skreia, lover dag- lig leder i Østre Toten eien- domsselskap, Ole Festad Lund (bildet). Her er det plass til rundt 40 boliger, og i høst star- ter vegbygging på feltet. Nå har Østre Toten fremskyndet utbygging av vannforsyningen. Side 5

Foto: Jon Olav Andersen

Valle har fått mer jord

MIDTHUN KAPP VISNING 22/9 KL. 16-17

Trenger du elektriker?

SKAP DITT LUNE REDE – Vi hjelper deg med farge-, produkt- og materialvalg!

Lena-Valle videre- gående skole har fått over 300 mål mer jord å bruke i undervisningen. Løsningen for sko- len ble å leie jorda til nærmeste nabo, rett over vegen. Det synes avde- lingsleder Åge Flægstad (bildet) er en god løsning. Side 8

Supertilbud 189; 3 liter

Innflytningsklare leiligheter. Ledige eneboligtomter med flott Mjøsutsikt!

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Tlf: 47 80 17 00

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Georg Mathisen

DAGER! Barnas Til

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 24. sept. kl. 10–16 BRUKT- MARKED

20 %

50 % 14.9. - 1.10.

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

GJØVIK, LENA OG RAUFOSS

Made with