קטלוג מחירון 2017

קטלוג מחירון 2017

לקוח נכבד, הנתונים המפורטים בקטלוג זה אינם מהווים הצעה מחייבת מצידה של החברה. המחיר הקובע והמחייב את חברתנו הוא זה המופיע במחירון הממוחשב של החברה. הנתונים הטכניים המלאים, המדויקים והמחייבים את חברתנו הינם אך ורק אלה המצוינים בקטלוג הטכני של כל מוצר ומוצר קטלוג טכני אותו ניתן לקבל בפניה לחברתנו.

אודות שניידר אלקטריק ) הינה חברה בינלאומית המתמחה בניהול אנרגיה Schneider Electric שניידר אלקטריק ( אלף עובדים 170- מדינות, ומעסיקה מעל ל 100- ואוטומציה. החברה פעילה ביותר מ מיליארד יורו. 25- היקף המכירות של החברה הסתכם ב 2015 ברחבי העולם. בשנת שניידר אלקטריק מסייעת ללקוחותיה ברחבי העולם לנהל אנרגיה ותהליכים בצורה בטוחה, אמינה, יעילה וברת קיימא. ממתגים פשוטים ועד מערכות תפעול מורכבות הטכנולוגיה, התוכנה והשירותים שהחברה מציעה, משפרים את הדרך בה לקוחותינו מנהלים וממכנים תהליכים. הטכנולוגיות שלנו המשתלבות זו בזו יעצבו מחדש את התעשיות, יבצעו מהפך בתהליכי התכנון ובניית ערים וישפרו את החיים.

. Life Is On בשניידר אלקטריק אנו קוראים לזה –

www.schneider-electric.com

Discover Life is On

SE TV

Blog

Follow us on:

Made with