Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Leeropdrachtenboek, deel 3B.

Hoofdstuk 11 Facturen

Hoofdstuk 11

11.1 Omzetbelasting 11.2 Facturen 11.3 Kasstaat 11.4 Debiteurenbeheer Begrippenlijst Integratie-opgaven

Facturen

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan een paar praktische zaken waar je als onderne- mer mee te maken krijgt. We beginnen met de omzetbelasting, als ondernemer moet je die in rekening brengen aan je afnemers. Maar de omzetbelasting die aan jou in rekening is ge- bracht, mag je verrekenen. Omzetbelasting verwerk je op je facturen. En de eerder bespro- ken korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag spelen soms ook een rol bij je factu- ren. Soms ontvang je bedragen per kas en heb je kasuitgaven. We laten een manier zien om daar een handig overzicht van te maken. Maar het kan ook gebeuren dat je debiteuren niet of te laat betalen. Wat je dan kunt doen, laten we zien in de laatste paragraaf.

Basiskennis Ondernemerschap in Balans

119

Made with