2014-VP4-ZON-EE5

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding MBO-Verpleegkundige niveau 4

Crebonummer ………………………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort .........

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 5 Werkbegeleiding

(2014-vp-4-ee5)

 Werkproces 2.3 Geeft werkbegeleiding Onderdeel van Kerntaak 2

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 2.3

voldoende

Herkansing werkproces 2.3

Examen afgerond:

nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Instelling:

Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

1

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee5

Made with