Stålkatalog 4

STÅL & VERKTYG ANNO -92 AB Butik: Smedjegatan 43 • 352 43 Växjö Postadress: Box 3033 • 350 33 Växjö Tel: 0470-79 97 00 • Fax: 0470-79 97 88 Stållager: Slöjdgatan 6 • 352 46 Växjö Tel: 0470-79 97 30 • Fax: 0470-79 97 99 E-post: info@sov.se • order@sov.se Hemsida: www.sov.se

AB OSKAR SOHLBERG Butik: Kungsgatan 69 • 341 32 Ljungby Postadress: Box 319 • 341 26 Ljungby Tel: 0372-677 00 • Fax: 0372-677 50

E-post: info@sohlbergs.se Hemsida: www.sohlbergs.se

Ändrad sept 2016

Made with