Onsdag 11. mai 2016

2

Onsdag 11. mai 2016 •

Tok opp igjen en gammel vårtradisjon Typiske våraktiviteter som stikkekasting, klinking, hoppe tau og paradis er for lengst gått inn i glemme- boka. Dagens barn vet knapt hva det er. Det ville Bjørn Aamodt og Gjøvik vinnerpremie for den som kom nærmest stikka med sin mynt. Både Bjørn Aamodt og andre hadde tatt vare på femøringer, men var enige i økningen av valuta. Her skulle ingenting gå tilfel- dig for seg. Dommer Bjørn styrte med «hard hånd», og målte

Historielag gjøre noe med, og inviterte til konkurranse i «kasting på stikka».

avstanden mellom myntnedslag og stikka hvis det var tvil om hvilken mynt som skulle fjernes. Han brukte et målebånd, mens man før brukte en pinne. Den mynten som landet lengst unna stikka, skulle plukkes bort hver gang. 220 kroner i premie Mange hadde kjøpt spillemynter for opptil 100 kroner, så det var «store» summer på spill. Så det hele foregikk i kontrollerte for- mer og med økt nervøsitet etter hvert som beholdningen for- svant fra lomma og over i kupa. Til slutt var det Bjørn Holthe som gikk av med seieren. Han skulle dele kupa med nummer to, Håvard Lervold. Bjørn fikk først velge kron eller mynt, og plukket opp 220 kroner fra bak- ken, slik at Håvard ble sittende igjen med 15 små kroner. Bjørn Holthe kunne fortelle

Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Nå var nok de som møtte fram på Gjøvik gård mandag langt over sin grønne ungdomstid, så noen gjenfødelse av denne gamle vårtradisjonen, vil nok neppe skje med det første. Men de som møtte fram hadde det moro og mimret over en lek de fleste ikke hadde prøvd på minst 60 år! Primus motor Bjørn Aamodt informerte først om spillereglene, som nok kunne variere fra sted til sted, men disse hadde han funnet på internett, så da var det de offi- sielle. «Streng» dommer Den tradisjonelle femøringen var nå byttet ut med en femkrone- mynt. Den har omtrent samme størrelse som den gamle fem- øringen, men ville gi litt mer i

Deltakerne og publikum fulgte godt med rundt stikka. Her er det Lissie Norland som kaster, mens Knut Solbrækken og Bjørn Aamodt passer på hvor den enkelte mynt havner.

at det var mye stikkekasting om våren der han vokste opp i Østre Totenveg på 1960-tallet. Men at det siden har blitt så som så med å holde ferdighetene ved like.

Bjørn Aamodt var fornøyd med oppslutningen, og håper å få med enda flere neste vår når en ny «kaste på stikka»-kveld arrangeres.

Bjørn Holthe stakk av med det meste av potten. 220 kroner kunne han innkassere etter stik- kekastingskonkurransen.

Dødsfall

Det er ikke meldt inn lokale dødsfall til Gjøvik tingrett i siste periode.

Disse var med og kjempet om førstepremien. Fra venstre; Øivind Dahl, Knut Solbrækken, Lissie Norland, Håvard Lervold, Dag Kløvstad og vinneren Bjørn Holthe.

Dommer Bjørn Aamodt måler nøyaktig avstanden mellom mynt- nedslag og stikka hvis det forekom tvilstilfeller om plasseringer.

Busstilbud til Gardermoen har stor betydning

derfor av stor viktighet at også denne typen reisende har best mulig tilbud. I Innlandet er vi avhengig av god kommunikasjon. Derfor skal vi glede oss over at tilbud blir forbedret, ikke skåret ned på. La oss håpe at mange benytter seg av nattbussen, slik at det blir et permanent tilbud som distriktet kan få glede av, samtidig som Nettbuss tjener penger. Vi hadde gjerne sett en ytterligere styrking av bus- stilbudet både til Gardermoen og Oslo, selv om vi har forståelse for at det handler om inntjening.

så enkelt å benytte tog for å komme seg dit. Buss er derfor en perfekt løsning, for alle de av oss som ønsker å reise kollektivt. Visst er det mulig å kjøre bil, men en hovedflyplass skal ha god tilgjengelighet for kollektivtrafikk. I tillegg er det et miljøaspekt i dette. Nattbussen til Gardermoen er bare en liten del av helheten. Vi forstår det slik at busselskapet ønsker å fange opp en del av de som skal reise på tidlige char- teravganger. Vi skal imidlertid ikke glemme at det lokale nærings- livet lever stadig tettere på resten av verden, og det er

Det er en gledelig nyhet at Nettbuss fortsetter med sitt nattbuss-tilbud også denne sommeren. I fjor var det første gangen at det var mulig å reise kollektivt til Gardermoen på natta. Dessverre var det ingen stor økonomisk suksess. Derfor er det desto hyggeligere at nattavgangen får en ny sjanse. Busselskapet ser at det nye tilbudet ble for dårlig markedsført i fjor, og at testperioden kanskje var litt for lang. Hovedflyplassen er viktig for Innlandet. Derfor er det også av stor betydning at det er enkelt å ta seg til og fra Gardermoen. For de som bor i Gjøvik, er det ikke

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 11. mai 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with