כיתה ז חלק ג

2192.9

האוניברסיטה העברית בירושלים היחידה לחקר החינוך המתמטי ע "ש עמיצור

משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אגף מדעים

מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך - מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט

מכון טכנולוגי לישראל

– הטכניון

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

Made with