Vejviseren 1917

jbanhaH|HHR Diskontobank E k s p . 1 0 -3 o g B i/r 7 . , H e lle r e A id e iln g . . T e le f o n N r . 1 1 9 . opeiagep> aH e p m . B a n É i o r r e t n iM B I ' In d lfta n o g Ifid a k u d p a a B a n k b o g , i ■. B o x e r V a e r d ie a g e p Opbevaring. Smaa Boxer til Opbevaring af Livspolicer, Smykker 0 ; I. k 5 Kr. aarlig. ' ■ ■ é h é é é é ih m M

8 : 1

r ø O T H ' ^ !

i E. RUBOWS KONOEUO HOPBAOBK

JÆGERSBORG ALLÉ 34 TBI.EPONBR:, ORDRUP 3 ^ 08 :' 7 «b%

UDSALG: Helleropvej 43 g . Telf. Hellerap 401 y Duntzføldts Alle 1 — Hellerup 487 x Rebekkavej 31 . . Hellerup S^py Strandvej 136. . | ~ Hellerup I 375 T

Leverandør'01 Hans Majestæt Kongens Hofholdning

il M

i

[ ■ fil

Made with