Vejviseren 1941

ORDRUP- CHARLOTTENLUND BANK*/. j IC G É R S BOR G A L L E 31 ZLL!JJ:*JS j . ORDRUP BANK ORDRUPVEJ12 • TLF. OROR. 4300 I T L F . O R D R U P 3 6 0 0 GJENTOFTE 06 OMEGNS BANK 6JENT0FTERADE S0 • TLF,GENTOFTE lOO i m VANGEDE OG OMEGNS BANK VAN6E0EVEJ 22 • T L F 8 EN T0 FT E 4100 SKOVSKOVED BANK STRANDVEJ 323 . TLF. OROR. 6700

i ■

HELRUP 2 0

HELLERUP KULIMPORT i TUBORG HAVN

Made with