Vejviseren 1941

l i o r d s f æ l l a n d s Elektricitets »gSporvejs Aktieselskab

LYS

KRAFT

VARME

I Henvendelse om Strømfor­ syning sker gennem de au­ toriserede Installatører.

Henvendelse angaaende Af­ læsning, Overdragelse og Ned­ tagning af Maalere rettes tli REQNING8KONTORET.

HOVEDKONTOR, UDSTILLINGS- OG 8ALGSLOKALER: Strandvej 102, Hellerup. Te». H«lrup 4901

Strandvej 102, Hellerup. Tri«. Helrap 4001, Lekal SO.

Made with