Onsdag 16. mars 2016

Radikalisering en utfordring Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 16. mars 2016 Nr. 11 • 15. årgang Balkongkrav kan stoppe leiligheter

I bygården Øvre Torvgate 11 planleg- ges 10 små leiligheter, men prosjektet kan bli stoppet på grunn av kravet om balkong. – Dette kravet er noe kommunen har en mulighet til å gjøre noe med. Det må da være mye bedre for studen- ter å bo i sentrum enn i en kjeller på Tongjordet, mener sivilarkitekt Jørn Reiner (bildet). Det er ikke alle steder det er mulig å få til en seks kvadratmeters balkong på eksisterende byg- ninger. Gjøvik kommu- ne sier det gjøres vur- deringer fra sak til sak. Side 5 DAMENES AFTEN 1/2 PRIS på en del klokker

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Henrik Hornnæs

Det er ikke enkelt å fange opp lokale tilfeller av radikalisering. Politioverbetjent Roger Øverhaugen (bildet) ber publikum om å bidra med tips, dersom de er bekymret for ungdommer. Side 4 Startet sitt eget spillstudio

Seks elever ved Gjøvik videregå- ende skole (bildet) startet White Wolf Studios som ungdomsbe- drift. Det er et spillstudio, og i løpet av året jobber elevene med å lage et helt nytt spill fra bunnen av. Midten

Foto: Torbjørn Aurvåg

PÅSKETEKSTILER

Damenes aften ÷ 20% på alle damesko

Salg!

50-70% på alle damesko Damenes aften!

÷10% % ÷20% ÷40% ÷50%

Nyheter!

÷30% %

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189; 189;

÷70% ÷

Kl. 18-21: 15% på alle klokker

Lena

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

Tlf. 61 16 17 77

STORGATA 3, GJØVIK 10-18 (10-16)

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

' * ') 1-02 1302 2 + ! , -./00

! "

!

# $%! & ! '(

! % )

«en del av noe stort » Vår forretning er kjent for god service og hyggelig betjening!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40

Følg oss på Facebook!

Made with