כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ספטמבר 2016 - גיליון 231