S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1956

UGENTLIGE OVERSIGTER

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

I KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

1956 8 1 de årgang n r. 1 - 5 2

S. L. M ø l l e r s B o g t r y k k e r i , K ø b e n h a v n 1 9 5 7

Made with