גושפרתה - גיליון 901

20/7/2018 | ח' מנחם אב | ערש"ק פר' דברים-חזון פרתה גוש

נס גדול בטיול השנתי

מבית

901

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

18 ' עמ

יקירת הגוש

ירדן אוחנה

8 <<

לרווחת המטיילים שיפוץ המעיינות 12 <<

מסע בזמן שיירת הל"ה 28 <<

Made with FlippingBook HTML5