Onsdag 9. oktober 2019

2

Onsdag 9. oktober 2019 •

Unge hackere får prøve seg i EM

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Rett på rett sted

Sander Godard fra Lena er en av to unge gutter som denne uka får prøve seg på juniorlandslaget under «hacker-EM» i Romania.

Domstolkommisjonen har talt: Det er altfor mange tingretter i Norge. Derfor kommer det et for- slag om å legge ned to av tre tingretter. Begrunnelsen er blant annet at det blir for dårlig fagmil- jø der det er små tingretter i drift. Gjøvik tingrett, tidligere Toten tingrett, skal fysisk bestå, men ligge under en felles administra- sjon med Hamar som hovedsete. Forslaget innebærer ellers sammenslåing og nedleggelser av flere tingretter i Innlandet. Vi forstår at det kan være utfordringer forbundet med små tingretter, der det kanskje bare er et par dommere. Sannsynlig- heten er da stor for at den ene av dem er en temmelig fersk dommerfullmektig, noe som kan gå ut over rettssikkerheten. For det kan ikke stikkes under en stol at det er en svært vanskelig oppgave å sitte som administra- tor i en rettssal, selv om den som sitter med klubba har fullført jusstudiene. Noen ganger hand- ler det om svært kompliserte saker, ikke bare naskeri og grøf- tekjøringer med promille. Hvis forslaget blir til et vedtak, så kan det bli interessant å se hvordan det gir utslag her lokalt. Med en administrasjon på Hamar reduseres Gjøvik til en slags filial. Det kan også påvirke fagmiljøet, frykter vi. Nå er det ikke overraskende at det kom- mer forslag om å legge vår loka- le tingrett under et hovedsete på Hamar. Dette er en naturlig kon- sekvens av at Gjøvik tapte kam- pen om lokaliseringen av Innlandet politidistrikt. De fleste innbyggerne har sjel- den eller aldri behov for å møte opp fysisk i tingretten, er blant argumentene som brukes. Vi må likevel minne om at tingretten gjør langt mer enn å avsi dom- mer i straffesaker. Her behand- les en rekke saker som aldri når avisspaltene, slik som barnefor- delingssaker og private tvister. Vi skal ikke dra kortet om at «alt havner på Hamar», men må uttrykke en viss bekymring over hva vi til slutt sitter igjen med her lokalt på vestsiden av Mjøsa. Når vi snakker om fagmiljøer, uansett bransjer, er neppe ned- skaleringer det sunneste.

Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

Dataguttene Sander Godard fra Lena og Anders Kvamme Felde fra Snertingdal har fått en unik mulighet. Denne uka er de to 17- åringene med på juniorlandslaget som skal representere Norge under European Cybersecurity Challange (ECSC) i Bucuresti i Romania. Mesterskapet arrange- res i Parlamentspalasset, som da det ble bygget på 1980-tallet, var verdens nest største administrati- ve bygning etter Pentagon. – Det er verdens største kom- munale bygg, forteller guttene, som har vært igjennom en grun- dig sikkerhetsklarering for å komme inn i bygget. NTNU-effekt De to gutta går første året på IKT med studiespesialisering på Gjøvik videregående skole. Linja er spisset mot informasjons-, og kommunikasjonsteknologi, samt informasjonssikkerhet. Skolens samarbeid med NTNU på Gjøvik, som er et internasjonalt sentrum når det kommer til infor- «Norgesmester i bløtkakepyn- ting». Konkurransen arrangeres som en del av Høstarrangementet til Norges Bygdeungdomslag (NBU) i Akershus. I tillegg til totalt seks norgesmesterskap arrangeres konserter, bedriftsbe- søk og bankettmiddag. Lørdag kunne Ingrid Bjerke juble over den gjeve tittelen i juniorklassen. – Det er kult å vinne, sier en lykkelig vinner. Norgesmesterskapet i bløtka- kepynting handler naturlig nok om å pynte den fineste bløtka- ken. Tevlingen består av en plan- leggings- og en forsyningsdel, i tillegg til krempisking og pyn- ting. Men Ingrid Bjerke nøyde seg ikke med det. Sammen med laget til Oppland ble hun norsk mester i «5 om dagen». Øvelsen går ut på at deltakerne skal dandere det flotteste frukt- og grønnsaksfatet. Det er en lagtevling med tre på hvert lag der begge kjønn må være representert. Bjerke var på

Sander Godard fra Lena, t.v og snertingdølen Anders Kvamme Felde er denne uka i Romania som del av juniorlandslaget med snille datahackere.

masjonssikkerhet, førte til den unike muligheten. – Det norske landslaget består av fem seniorer og fem juniorer. Etter kvalik i Norge var juniorla- get bare tre, og de ville ha fem på laget og helst en i reserve. NTNU kontaktet skolen vår med forespørsel om å sende over de tre som var best egnet, forteller Anders. Klarte de seg bra på samlinger og samt i NM-delta- kelse med både personlighets- og IQ-tester, ville to få en plass på laget og en ville bli reserve. En av dem valgte å trekke seg under- veis. – Vi opplever at de er glade for

å ha oss med. Vi møter jo folk som har dette som jobb eller har bachelor i faget, og vi går første året på videregående. Vi får jo være med på noe som veldig få andre får sjansen til. Det er vel- dig veldig moro, sier Sander. Gutta er enige om at dette er en effekt av at NTNU er i Gjøvik. – Dette er jo også det jeg har tenkt på som framtidig karriere, så det er en kjempefin mulighet til å bli kjent med og komme inn i miljøet, sier Anders. Snertingdølen har allerede utdan- ning i Cyberforsvaret, som plan A etter videregående. Begge har fedre innen datafaget, så eplet har ikke falt langt fra stammen. Snille hackere – Du har «black hats», som er de slemme hackerne du ser i filmer som hacker seg inn på servere Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Olav Bratlien, Vestre Toten, født 1923, døde 28. september. Ragnhild Hansen, Vestre Toten, født 1944, døde 25. september. Odd Andreas Wasshaug, Vestre Toten, født 1928, døde 23. september. Ivar Blekastad, Østre Toten, født 1928, døde 26. september. Karen Marie Paulsrud, Østre Toten, født 1940, døde 23. september. Solveig Tangen Ryan, Østre Toten, født 1937, døde 26. september. Berit Skjølås, Østre Toten, født 1944, døde 27. september. Karen Sundet, Østre Toten, født 1933, døde 27. september.

eller maskiner for å ødelegge. «White hats» er de snille som blir ansatt i selskaper for å hjelpe å finne og tette sikkerhetshullene for bedriften. De snille hackerne må da hele tiden ligge et steg foran de slemme, sier Sander. Dette er altså en konkurranse for snille hackere. Som lag skal de jobbe sammen og løse ulike oppgaver, og de to ungguttene vil ha webbasert hacking som sitt spesialfelt. – Målet er å slå danskene, sier de to gutta, som altså vil få møte de beste hackerne fra hele Europa. Mandag var de også med på et arrangement på Gardermoen, for å skape større engasjement rundt cybersikker- het.

Ingrid fra Kolbuble norgesmester Ingrid Bjerke fra Kolbu kan smykke seg med tittelen

Min elskede Berit, vår gode og varme mamma og svigermor, vår snille bestemor, søster,

svigerinne og tante Berit Skjølås født Thomassen 12. september 1944 sovnet stille inn etter

lang tids sykdom. Vi takker deg for kjærlighet og omsorg Lillehammer sykehus/Kapp 27. september 2019 Kåre Henry

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

lag sammen med Hans Egil Børstad og Ole Gunnar Ramstad. I tillegg tok Ingrid også det gjeveste diplomet i eksteriørbe- dømming av sau under mester- skapet. I sommer ble hun norges- mester i lagkonkurransen i spe- kematanretning, og må dermed kunne betegnes som allsidig. Ingrid Bjerke fra Kolbu er nor- gesmester i flere grener. (Foto: Privat).

Ann Kristin Per Kristian Åse Marit Liv Kari

Hans Kristian Madeleine Per Morten

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Hans Marius og Gunhild Ole Kristian og Lisbet Anne Marte, Iselin, Kasper, Tobias Øvrige familie Begravelsen har etter Berit sitt ønske, funnet sted i stillhet.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook Annual report