Onsdag 9. oktober 2019

å henge ut noe nek på en stund, og solsik- kefrøene serveres heller ikke med det før- ste. De får bare bli sure og henge med neb- bet, men vi føler at vi må begrense oss litt. Vi skal ha en ordentlig høst før vi finner fram vinterforsyningene, det får de bare finne seg i. Trolig aner de ingen ting om hvor dyrt det er blitt med solsikkefrø heller. Det neste blir vel at kjøttmeisen irritert ring- er på døra vår.

For dette er nemlig ikke hvilket som helst tre, selv om vi ikke aner hva buskveksten offisielt heter. Dette er nemlig treet der vi pleier å henge fuglemateren, og rett før jul pleier vi også å oppgradere med et kornnek eller to. Så vi har en sterk mistanke om at disse små søte med vinger er fast bosatt i nabolaget, og bare skulle bortom for å sjek- ke om vi har gjort jobben vår. Det har vi altså ikke. Vi har ingen planer om

Vi aner at vinteren rykker nærmere. Ikke bare har vi sett snøen dekorere så smått rundt oss, vi har også sett andre tegn på at det drar seg til om ikke så lenge. For ute i hagen har vi et tre med mange greiner og foreløpig ganske tett løvverk. Her en mor- gen la vi merke til at det var mange småfu- gler som var en tur innom greinene. De for- svant fort videre, men vi er ikke dummere enn at vi tar et hint.

Onsdag 9. oktober 2019

• Siden sist

Solid årbok forteller mer om krigen på Toten

For 70 år siden utkom det første hefte av tidsskriftet Totn. Det var forløperen til Mjøsmuseets årbok, som i disse dager forelig- ger i ny utgave rikholdig på stoff og bilder fra Toten-samfunnet.

krig komme til ordet med sine his- torier. Mye krigshistorie – Om lag en tredel av stoffet i årets bok handler om andre ver- denskrig i Vestre Toten. Spesielt er arbeiderpartihøvdingen, samfunns- byggeren og motstandsmannen H. P. Haugli fra Raufoss og hans opp- levelser og erfaringer fra andre verdenskrig viet stor oppmerk- somhet. Dagbøker fra familiens flukt til Sverige under krigen er en unik kilde til dramatiske hendelser. Ellers har Reidun Torp som var 12 år da krigen brøt ut, skrevet en rørende og gripende artikkel om krigsutbruddet på Raufoss, mens

Torvild Sveen har tatt for seg sveitlederen fra Toten, som ble dømt for sin NS-tilhørighet, sier fagredaktør Siv Bente Grongstad. Prostitusjon og brennevin Men årets fyldige bok tar for seg mer enn bare krigshistorie. Her finner vi historier om ulike kvin- neskjebner, fra totenjentene som endte opp som prostituerte i Kristiania skrevet av Jon Olav Andersen, til kvinnelige forfat- tere fra embetsstanden på Toten, ført i pennen av Bente Lindbæk. Blar vi litt videre kommer vi til Olaf Nøklebys interessante artik- kel om Torsetra - eit knutepunkt på Totenåsen. På sin grundige måte skildrer Nøkleby livet på setra og dens betydning for befolkninger gjennom flere tiår. Nøkleby har i tillegg bidratt med en artikkel om Totens bygdebok gjennom 100 år. Trond S. Raddum forteller i en artikkel om utfordringer i forbindelse med bygningsvernarbeidet i Gjøvik- Toten, mens Jorunn Ingeborg Årsby i bokens siste artikkel skil- drer brennevinsbrenning på Toten før andelsbrennerienes tid. Boklansering tirsdag – Dette er en bok ikke bare for historieinteresserte. Det er stor

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Tyske soldater på marsj inn i Raufoss sentrum 20. april 1940, preger førstesiden til Mjøsmuseets årbok 2019, som i år lar flere av dem som opplevde andre verdens-

Vi ønsker deg velkommen i våre nye lokaler. I tillegg til ordinær tannbehandling tilbyr vi nå også implantater og annen kirurgisk behandling. Tlf: 61 100 100 Hunnsvegen 5, 4. etg gjøviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no

Siv Bente Grongstad sitter klar med 1.500 rykende ferske eksem- plarer av Mjøsmuseets populære årbok. Årets bok er minst like inn- holdsrik og leseverdig som sine tidligere forgjengere.

bredde i valget av stoff så her tror jeg mange vil finne noe de har glede av å lese, sier Siv Bente Grongstad, som forteller

at årets bok er trykket i et opp- lag på 1.500 eksemplarer. – I år kom boken en uke tidli- gere enn før, og det er bra etter- som vi i år for første gang skal delta under Toten litteraturfesti- val. Lanseringen av Mjøsmuseets årbok finner sted tirsdag 15. oktober på Østre Toten folkebibliotek. Da vil tre av bokens forfattere være til stede og fortelle om sine artikler og svare på spørsmål, sier Grongstad, som håper de på den måten vil nå ut til et større publikum enn før, da lansering- en har foregått internt.

Vegg til vegg tepper Løpere metervare

-20%

• Gjøvik • Lena • Raufoss • Dokka Smerter i rygg eller nakke?

Vi kanter | Ryer | Skummadrass 10, 5 og 3 cm tykkelse

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no

Øvre Torvgate 7, GJØVIK – Tlf: 61 17 58 01

NYÅPNING Torsdag 17. oktober Masse gode tilbud, besøk fra leverandører, konkurranse mm. Se egen annonse i neste ukes avis. Vi har pusset opp våre butikklokaler! Velkommen til

Thomasdalen 2, 2818 Gjøvik –

Made with FlippingBook Annual report