Onsdag 10. april 2019

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Kveldsrovegen 1, 2849 KAPP Tlf. 61 16 98 80 – www.kbkas.no

SPESIALVERKSTED BILSKADER LAKKERING • BILGLASS BILUTLEIE • BILBERGING DEKKHOTELL • DEKKSERVICE SALG AV DEKK OG FELGER KAPP BIL OG KAROSSERIVERKSTED AS

Lena handelsstand forening

Onsdag 10. april 2019 Nr. 15 • 18. årgang

Nytt rådhus for både store og små

Ungdomsklubb helt i hundre

Foto: Ragnhild Fladsrud

I september 2016 så Hafu-klub- ben dagens lys i Hunndalen. Tilbudet utvides, og klubben har et stort behov for flere frivillige. Mohammed Abdi og Sondre Snoen Hovde kvitterer seg inn klare for klubbkveld hos Sonja Hagen, Monica Holm og Marte Elton Myhrby (bildet). Midten Skuffet over rivevedtak

Foto: Torbjørn Aurvåg

Utvalgsleder for samfunnsutvik- ling, Kjetil Bjørklund (SV), mener Skolegata 8 hadde fortjent å blitt tatt vare på. Men utvalgs- lederen fikk ikke med seg utval- get på bevaring. – Det er trist. Bygningen har absolutt kvaliteter, mener Bjørklund. Mjøsmuseet er bekymret for utviklingen. Side 5 Fylkesmannen kikket innom

Foto: Torbjørn Aurvåg

En lang byggeprosess er over, iallfall nesten. I går åpnet Gjøvik kommune dørene for besøkende i det nye, rehabiliterte rådhuset. Arbeidsforholdene er blitt mye bedre for de ansatte, som har vært tålmo- dige lenge. Lille Ask på tre måneder og mor Anja Hegge Larsen er veldig fornøyd med den nye hel- sestasjonen på rådhuset. Her sammen med helse- sykepleier Elisabeth Bogsti (bildet). Side 9

Vårklærne er på plass, velkommen!

Foto: Ragnhild Fladsrud

Sist uke var Gjøvik på program- met for Innlandets nye fylkes- mann, Knut Storberget. Han har nå besøkt 48 kommuner på 70 dager. Forut synes det var stor stas å ha fått plass på programmet, som Innlandets egen bistandsorga- nisasjon. Side 4

En ekstra viktig stafett

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66 Str. 42+

Side 7

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Gjøviks Blad i påskeuka kommer tirsdag 16. april Annonsefrister: Fredag 12. april. Korrekturannonser torsdag 11. april. Første utgave etter påske er 24. april Annonsefrist: tirsdag 23. april kl. 10.00 Korrekturannonser: tirsdag 16. april kl. 12.00.

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Kampanjepå sommerdekk

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

Bakkegt. 3, Gjøvik • 61 17 23 34 (2. etg. over Gjøvik apotek)

Tlf. 61 13 03 00

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online