S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1910

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m é d i c a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1 9 1 0 F e m o g t r e d i v t e . A a r g a n g

N r . 1 - 5 2 .

v y v _

K ø b e n h a v n .

R ud. E h b r e c h t ’ s B o g t r y k k e r i. 1911 .

Made with