292643543

adskil igeMangler vedden offentlige „ Reenllghed 1KlObenhavn, . ' i sanitær ITenseende;

O g

;

omtn forbedret Vandforsyning som et Middel deriméd.

En Beretning til det kgl.*- medicinske Selskab, i den hygieiniske Comites Navn,

• '

ved'

E. H o r n e m a n n ,

, KjBbenhavn,

. .

9

‘ i*

I Commission i den Gyldendalske Boghapdlingl ’ Trykt i Blanco Lnno« Bogtrykkeri.

Made with FlippingBook - Online magazine maker