130548_Amgen_Skjelettmetastaser

INNHOLD

3 Leder 4 Oversikt: Tidligbehandlingmeddenosumab 8 Biologi: Hva vekker endormant celle? 12 Diagnostikk: Ønsker raskMRavhelekroppen 14 Stråling: Storegeografiske forskjeller

16 Smerte: Behov for bedre innsikt i smertens tidsendringer 18 Kirurgi: Tumorproteseå foretrekke vedproksimal femur 20 Livskvalitet

22 Osteonekrose i kjeve (ONJ) 23 Forskning: RANK ligand

Hvavekkeren dormant celle? s. 8

Ønsker raskMR avhelekroppen s. 18

Ansvarlig redaktør: BjørnVegardHerikstad E-post: bjornv@amgen.com Redaksjonskomité: ElenaDeak, CharlotteDeijenberg, LarsOttestad, BørreThorstensen, YngveAarøy Journalist: CharlotteDeijenberg, CardiaCommunication Konsept, designogproduksjon: www.signatur.no ©Amgen Inc. All RightsReserved.

DMO-NOR-AMG-124-2014-October-P

Amgen, Postboks1532Vika, 0117Oslo, Tlf. 23308000

Made with