D werkboek vwo

Hoofdstuk17 Marketing

Hoofdstuk17 Marketing

Opgaven

Opgave17.1 (§17.1) EelcoHermanswil inhet centrumvanGroningenenonlineeenboekhandelwinkel openen. Inhet centrumvan Groningen zijnal vier soortgelijkewinkels. Eelcogaat ervanuit dat hij,wanneer hij deboekengoedkoper aan- biedt, voldoendeafnemers kanaantrekken.

Gevraagd a Eelcowil ..................................................................................... vandemarketingmix toepassen.

b Deandere instrumentenvandemarketingmix zijn .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Er is sprakevaneenmixomdat ...................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d Waarom isEelconiet vrij inhet vaststellenvandeverkoopprijs vanalleboeken?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eelcomeent dat het sociaal encultureel niveauvandesamenlevinggeen invloedheeft opdevestigingsplaats van zijnwinkel. e Leguit of jehetmet Eelcoeensbent of niet.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave17.2 (§17.1) a Vier doelstellingenvaneenorganisatie/onderneming zijn ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Demarketingdoelstellingen zijn ..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

SE

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Management&Organisatie inBalans

177

Made with