DanmarksLaereHojskole_1856-1906

DANMARKS LÆRERHØJSKOLE 1856-1906 AF

HANS OLRIK MED ET BIDRAG OM TEGNELÆRERUDDANNELSEN AF CARL F. ANDERSEN

»Den sarskilda bildning, som folkskol- liiraren for sitt yrke behofver, fOrutsiilter praktisk lararverksamhet och kan darfor i hufvudsak endast genom fortsatt utbildning vinnas«. Fridtjiw Berg paa det 5te nordiske Skolemøde i Kristiania. 1885. »Adrig løses Mand af Lasre«. Indskrift paa Lærerhøjskolens Talerstol, ved Niels Moller.

K Ø B E N H A V N GYLDENDALSKE BOGHANDEL N O R D I S K F O R L A G 1906

Made with