DanmarksLaereHojskole_1856-1906

RETTELSER OG TILFØJELSER.

S. 3!), Linie 11 f. o. 9000 Kr., læs: ‘2000 Kr. - 49. — 15 f. n. 15000 Kr., læs: 20000 Kr. . 7 5 , — (>? io, 17, 24 f. n. Dahl, læs Dal. - 109, — 21 f. n. ainé, læs: ainé.

- 117, efter Linie 23: Under Mag. Foldbergs Sygdom i Marts—Maj 1906 har Cand. phil. L. F. L a u t r u p -J ø r gensen (f. 1868, Deltager i Etaar. Kursus 1898—99—1900) vikarieret som Matematiklærer. - 147, Linie 6 f. o. Dr. V. M adsen (1903), læs Dr. V. M ad sen (1903, 1906). - 180, — 7 f. n. Forelobig har man o. s. v. Sætningen udgaar. Mod Forventning blev paagældende Bevilling nemlig ikke givet. - 251, Linie 7 f. o. Ogsaa en f i ns k Student og en finsk Gymnastiklærerinde op­ tages paa det etaarige Gymnastikkursus 1906 —7.

Made with