4138610190 efter elena ny vers html

Man burde:

Hvor ofte siger man ikke til hinan­ den: Man burde få det gjort.

Det har vi ofte sagt til hinanden på Drejervej, når talen faldt på, hvor­ dan Drejervej var for årtier siden. Når vi talte med gamle medarbejde­

re, blev vi altid optaget af deres beretninger, og vi kunne sammen­ ligne fortid og nutid. Drejervej har altid taget udfordringerne op, og vi vedbliver at være her, uanset hvordan omgivelserne ser ud. Nu har vi gjort det, og hermed vil vi gerne delagtiggøre Korshærens venner i, hvordan huset på Drejervej blev byg­ get, hvordan det har udviklet sig, men også hvordan det fungerer i dag. Vi har altid omtalt Drejervej 6 som vejens grimmeste hus, men efter at vi fik en laenge tiltrængt overbygning i 1996, synes vi, at vi har vejens sjoveste og mest glade hus. Vi holder alle af det gamle hus, som altid har summet af liv, og vi håber, at huset stadig vil bringe glæde og tage godt imod alle, der har deres gang her.

Inger Marie Warncke.

Made with