Onsdag 07. mars 2018

Lenagata 62 – 61 14 36 00 post@ljv.no – www.lena-jernvare.no Lenagata 151 – 61 14 38 50 post@bstoten.no – www.byggsenteret-toten.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 7. mars 2018 Nr. 10 • 17. årgang

Filmstjernelivet er litt oppskrytt

Fant penger oppe på taket

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Espen Haug i FK Gjøvik-Lyn og Trond Evensen i Raufoss IL Langrenn (bildet) representerer to av flere lag og foreninger som har tatt i et tak med snømåking i Raufoss Industripark. – I tillegg til kjærkomne penger i klubbkassa, er det viktig for å bygge dugnads- ånden i klubben, mener Haug. Side 8 Skibladner trenger kapital

Det tar tid å lage film, og alt er kanskje ikke så glamo- røst. Men morsomt er det likevel. Mange er i sving når ungdomsfilmen «Psykobitch» spilles inn på Gjøvik videregående skole. Etter en litt treg start er 134, stort sett lokale, statis- ter med på innspilling. En av dem er Samuel Walig fra Gjøvik, nummer to fra venstre på bildet. Her sam- men med birolle-innehaver- ne Nur Hannah Fulayi, Mohammed Benmoussa og Bethina Nærby (Frida), samt hovedrolleinnehaver Jonas Tidemann. Samuel spiller den navnløse rollen «daten til Frida».

AS Oplandske Dampskibs- selskap trenger mer aksjekapital til Skibladner for å stå bedre rus- tet for det som kommer i fremti- den. – Utfordringene vil være stadig nye restaureringsprosjek- ter, pluss uforutsette ting som kan skje i maskinen, sier direk- sjonsformann Bjørn Blichfeldt (bildet). Side 4

Side 5

Foto: Ragnhild Fladsrud

gir

Elise hjem med store bilder Elise Gegauff kom

Trenger du elektriker?

PUSSE OPP? Mange gode tilbud! Til og med 17/3

4 liter Castrol Magnatec. 399,-

hjem fra kunststudier i London med stor- formatbilder i baga- sjen. I helga åpnet hun utstilling i Kauffeldtgården sammen med Johan Söderström. Her er Elise i prat med utstillingsgjest Heidi Celine Engen fra Biri (bildet). Side 2

189,-

3-i-1

Mjøsbil Rambekk Rambekkvegen 4 Tlf: 61 13 88 88

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: John Knut Bakken

DAMENES AFTEN og 4-års jubileum feires 18–21 20% på alle varer Posesalg 600,- pr. pose (maks 5 par, på allerede nedsatte varer) p

Gjøvik sentrum inviterer til DAMENES AFTEN

$%%&' (%) $%)

I morgen kl 18–21

!

" #

Følg oss på Facebook!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

– Storgt. 3, Gjøvik

Storgata 6, 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 63 15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker