Kraks Vejviser pdfa1897

1897.

29 .

Peter Sørensen

Nørrevoldgade m 22 p i o v e r f o r Ø r ^ t e d s p a r k

Jernskabe saavel i ITIøbelform som til Indmuring ogHvælvinger m leverede til §tat og Kommune, til Autoriteter og Private. Bedste Referencer.

Gu ldm ed a i l l e M a lm e 1 9 9 6 .

Hædersdiplom Kjøbenhavn 1888 .

! Paa en Reise i Sommer for „Det Reiersenske ;j Fonds" Legat, har jeg besøgt mange af Udlandets | Værksteder og Fabriker, og gjort mig bekjendt med det nyeste paa Pengeskabs Fabrikationens Omraade.

I 18,96 er fra mit Yærksted leveret Jernskabe til: det engelske Gaskompagni, det dansk-russiske Dampskibsselskab, Dansk Folkeforsikrings-Anstalt, Kjøng Sogns Sparekasse, Nørresundby-Fjerritslev Jernbane, Konsul Erik S. Henius og mange Andre. |

Jeg tilbyder at konstruere, tegne og levere Skabe, Døre'"H,a,l,lne”r Staal kam re og hele af Je r n, S t a a l og h æ r d e t S t a a l , med e g n e L a a s e eller fremmede P a t e n t e r og. T id

Peter Sørensen, Nørrevoldgade 22 . Overfor ørstedsparken. T . 2 2 3 . * *

Værksteder: Teg lgaardsstræde 5.

Made with