Onsdag 16. mai 2018

2

Onsdag 16. mai 2018 •

Gonstad overtok som leder i Skreia

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Naturen bestemmer Etter en lang og snørik vinter har det ikke manglet på advarsler om flomfaren. Foreløpig har ikke flommen i Mjøsa nådd sin topp, men i skrivende stund er det hel- digvis lite som tyder på at vi når flomnivået fra 1995. Likevel kom- mer de nærmeste dagene til å bli nervepirrende for alle som bor eller har næringsvirksomhet langs Mjøsa. Nå er det slik at forsikringer dek- ker mye, alt som er forsikret mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade takket være naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Det siste store flomåret, i 1995, registrerte Norsk Naturskadepool 6.900 skader og utbetalte 940 millioner i erstatninger. Etter flommen på Østlandet i 2007 betalte forsik- ringsselskapene og Statens naturskadefond ut til sammen 152,5 millioner kroner i erstat- ning. Vi må bare håpe at skadene i år blir på et så lavt nivå som mulig, og at alle tidliger erfaringer har gjort oss bedre rustet til å møte flommen. For uansett forsikrings- ordninger og forebygging, så er det naturen som bestemmer. Takk til korpsene I morgen er det nasjonaldag, og her til lands sørger vi alltid for en skikkelig feiring. Det er mange tradisjoner på 17. mai, og de er viktige for de fleste av oss. Vi er ikke i tvil om at korpsmusikk er blant de sterkeste av disse tradi- sjonene. Det hører dagen til. I morgen stiller mange opp for å spille «Gammel jegermarsj», nasjonalsangen og de andre sangene som hører med. Mange korps sliter med rekrutte- ringen, og det er ingen selvfølge at det alltid kommer til å være slik at vi har musikk i toget. Vi ser av og til eksempler på at korps må melde pass. Musikerne slutter eller blir for gamle til å bidra. Send derfor en ekstra tanke til musikerne som i morgen bidrar til den stemningen som vi så gjerne vil ha.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Harald Bristol, Vestre Toten, født 1946, døde 27. april. Roy Frydenlund, Vestre Toten, født 1935, døde 30. april. Ingrid Aspelund, Østre Toten, født 1929, døde 23. april. Oddvar Richard Bredesen, Østre Toten, født 1932, døde 28. april. Kjell Arild Jakobsen, Østre Toten, født 1949, døde 30. april.

Styret i Skreia IL består av fra venstre: Kim Roar Pedersen, Torje Aleksander Sulland, Laila H. Nilsen, Tone Østerud, Gøran Gjetmundsen, Janicke Gonstad, Gaute Glemmestad, Kim Roar Pedersen og Arild Buflaten. (Foto: Privat).

Janicke Gonstad har tatt over som leder i Skreia IL etter Torje Aleksander Sulland, som etter fire år i leder- stolen ønsket avløsning. Gonstad vet hva hun går til etter fem år i styret, hvorav de siste fire årene som nestleder. – Jeg har rundt meg og med meg så mange flinke og dyktige folk at jeg har ingen betenkelig- heter med å påta meg ledervervet, sier Janicke, som gleder seg til å ta fatt på oppgaven. Viktig med kontinuitet Det nye styret har samlet sett lang fartstid i Skreia IL og danner en stabil og kompetent plattform for å drifte og videreutvikle idrettsla- get. – Kontinuitet betyr mye, for dermed kan vi bygge videre på Arne Syversen Torsdag 10. mai mottok vi det triste budskapet som gjorde at den solfylte og vakre vårdagen med ett fortonte seg noe blekere. Vår kjære venn og nære nabo, Arne Syversen, var gått bort i en alder av 84 år. Den stødige og samvittighets- fulle bussjåføren som helt siden han i 1955 fikk sertifikat på offentlig personbefordring og til han pensjonerte seg, hadde i nær- mere 50 år sin arbeidsplass bak rattet. Sitt yrkesaktive liv begynte Arne i 1948 som hjelpegutt på Totenruta til Taraldrud Transport. Åsturene fra Skreia om Kapp til Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

det gode arbeidet som har blitt gjort og som blir gjort i idrettsla- get, sier Janicke Gonstad, som overtar lederansvaret for et idrettslag med 468 aktive med- lemmer og en rekordomsetning på over fire millioner kroner. Lagets aktivitetsgrupper, hånd- ball, fotball, bueskyting volleyball og idrettsskolen kan alle vise til fine aktivitetstall og gode sportsli- ge resultater. Det kan spesielt nevnes at Skreia IL for første gang i lagets historie stilte med et damelag i fotball. – En viktig målsetting for idrettslaget er å legge forholdene slik til rette at så mange som mulig kan bli aktivisert på Skreia- plassen, sier Janicke. Vedtok ny strategiplan Under innkomne saker la styret frem forslag til ny strategiplan for perioden 2018-2021. Denne leg- ger klare føringer på hva klubben skal jobbe med innenfor områ- dene organisasjon, sport, anlegg, arrangement og økonomi. Skreia Totenåsen var en tid Arne mintes med stor glede. Siden ble det Østre Toten Bilruter med Arne som billettør og innimellom tje- neste på godsruta. Deretter ble Vestoppland Bilselskap hans arbeidsgiver og da han pensjo- nerte seg i 1997, kjørte han for Norgesbuss. For sin lange og tro tjeneste ble han hedret med gull- ur, med Norges Rutebileierforbunds hederstegn og med Norges Vels medalje. Typisk for Arne var at han hadde mer omtanke for andre enn for seg selv - en egenskap som også var fremtredende i job- ben. Ansvaret for trafikantene var alfa og omega. Ellers var Arne hundre prosent pålitelig. Hadde han sagt ja til en

IL ønsker å fremstå som en flek- sibel, effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon som til enhver tid er tilpasset klubbens målsettinger og utfor- dringer. Strategiplanen ble enstemmig godkjent og blir et viktig styrende dokument de kommende fire år. Selv om regn- skapet er gjort opp med et under- skudd på vel 19.000 kroner, blir økonomien betegnet som sunn og god med bra likviditet. Det er takket være innsatsen til alle medlemmene som har bidratt med å skaffe penger og samtidig vært bevisste på å holde kostna- dene nede. Med seg i styret får Gonstad nestleder Gaute Glemmestad, leder anlegg Arild Buflaten, leder marked Torje Aleksander Sulland, leder arrangement Tone Østerud, leder fotball Laila Hatlelid Nilsen, leder bueskyting Gøran Gjetmundsen, leder håndball Kim Roar Pedersen og leder volleyball Fredrik Myhre. Varamedlem Ida Helene Braastad Balke. oppgave, så ble den fulgt opp samvittighetsfullt og grundig. I tillegg var han en velviljens mann, hjelpsom og snill på alle måter. I fritiden og etter han ble pen- sjonist drev han sammen med sin Mary tradisjonelt jordbruk på gårdsbruket Smeby i Kolbu. Det var noe han trivdes med. Vi kommer til å savne Arne, men vi har mange gode minner som vi tar med oss videre. Så i takknemlighet for et langt og godt vennskap og naboskap med et godt medmenneske, går våre tanker til Mary, som var hans livsledsager gjennom et langt liv.

Min kjæreste og kone, min kjære mor, søster, svigerinne, tante og svigerdatter Heidi Braaten født Bekkemellem 28.12.1962, døde fra oss i dag. Lena/Otta, 6. mai 2018

Engler i sneen har sitt eget liv De synger om vintern, men når våren kommer visner de. Engler i sneen har sin egen sang. De synger om alt som lever her og nå tar slutt en gang. Nils Jøran Jostein og Erle

Terje og Tina Bodil og Tor (søsken) Synnøve (svigermor) Øvrige familie Seremoni i Hoff kirke

torsdag 31. mai kl. 13.00. I stedet for blomster ønskes et bidrag til Josteins utdanning, kontonr: 2050.28.90752

Min kjære, gode snille mann, vår kjære onkel og gode nabo Arne Syversen døde fra oss i dag, 84 år gammel. Du var oss så kjær, og så tung å miste. Gjøvik sykehus/ Smeby, 10. mai 2018 Mary Nieser og nevøer Johannes Begravelse Kolbu kirke fredag 18. mai kl. 13.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

KANY

Made with FlippingBook HTML5