Efterretninger om det kongelige Opfostringshus for Skoleaare

Efterretninger

om

det kongelige Opfostringshus

for

Skoleaaret 1. Maj 1903 til 30. April 1904

ved

Otto Jensen (Stiftelsens Forstander).

KØBENHAVN. Viggo Møllers Bog- og Stentrykkeri. 15 ) 04 .

Made with