קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 243 נובמבר 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

"אני ואתה נשנה את העמדה" עמ' 03 אלי כספי

ריאיון עם שר החינוך, הרב שי פירון

22 עמ'

ועידת ישראל לחינוך 4102 י ום ראשו ן , כ"ג בחשו ו ן תשע"ה, 4102.11.61

20 עמ'

בית הספר התיכון בית ירח בעמק הירדן

28 עמ'

ח ש ו ו ן כ ס ל ו ת ש ע " ה נ ו ב מ ב ר 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 243

Made with