Sommerkampanje 2015

Gjør lekeplassen klar for høsten! SOMMERKAMPANJE

Arealbehov: Størrelse: Fallhøyde:

11,4m x 6,8m 7,9m x 3,8m

2m Underlag: Sand/støtmatter Aldersgruppe: 3-14 år

8825 Trollhuset Stor leke med rutsjebane, klatrevegger og gangbro mm. Kr 66.400,- SOMMERPRIS: Kr59.500,-

Made with