Onsdag 11. april 2018

VI BETALER VRAKPANT FOR: Motorsykkel • Moped • Lastebil Bobil • Campingvogn • Bil

BESØK

NYT VARIERTE

FRISTENDE GODE VENNER!

KJØP OG SALG AV JERN OG METALLER!

61 18 76 70 / www.metallco.com

Onsdag 11. april 2018 Nr. 15 • 91. årgang – etablert 1928 Jobber med framtidas Lena

Mangler 23 millioner

Foto: Knut Erik Landgraff Foto: Mina B. Sveen Foto: Jon Olav Andersen Foto: Ragnhild Fladsrud

Utbyggingen av Skreia rense- anlegg (bildet) og den nye hovedledningen dit skulle først koste 55 millioner kroner. Så ble det justert opp og bevilget 70 millioner kroner. Nå holder heller ikke det, og det mangler 23 millioner for å få fullført. Side 9 Insekter til matbruk lokalene til Waranyuta Rognstad. Hun har om lag én million «husdyr». Hun er i gang med Norges største kom- mersielle oppdrett av sirisser til matbruk. Prosjektet med oppdrett av insekter er støttet av fylkeskommunens ordning «Grønn framtid». Side 8 På Raufoss er det livlig aktivitet i produksjons-

Håper det tar av litt Anders Haug Thomassen i Less AS på Kapp (til venstre

på bildet) håper på luftige ring- virkninger av en helt spesiell leveranse. – At vi fikk levere båresystemet til Nordens første stigebil i sitt slag er en svært viktig referanse for oss, sier han. Side 7

Foto: Ragnhild Fladsrud

og Silogata som hovedgatene, selv om det bygges andre steder i dag. De ser det også som viktig å legge til rette for storvarehandel, for å beholde og lokke nye virksomheter til kommunesenteret på Lena. Side 5

Areal- og samfunnsplanlegger Ilse Konings og næringsrådgiver Stine Røen (bildet) i Østre Toten kommune jobber nå med forslag til kommunedel- planen, som legger viktige føringer for ut- viklinga av framtidas Lena. De ønsker å beholde sentrumskjernen der den er i dag, med Lenagata

10 år med skolefrukt

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Kampanjepå sommerdekk

Velkommen til vårdag på Lena, kl. 10.00–16.00 • Representanter fra Husqvarna og IPC Foma kommer • Gode tilbud i butikken. 10% avslag på slitedeler og 15% på olje. • Bestill service denne dagen og få 10% på arbeid og deler

I ti år har Østre Toten sanitets- forening valgt å bekoste skolefrukt til 600 elever ved fire skoler. – Det er fint å få frukt på skolen, sier sjuende- trinnselevene Emma Åsstuen og Kathrine Nestås, sammen med sanitetsdamene Lise Grindvoll Jensen, Elbjørg Flesvig og Bjørg Finstad.

• Knall pris på IPC Foma varmtvannsvasker • Vi viser utstyr fra Bogballe, Lemken og Multiva

• CLAAS Traktorer • Enkel servering

Siste side

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online