NO-guardsystems-brochure-2012-4

positioning technology - by Guard Systems

Guard Systems har utviklet posisjoneringssystemer i over 20 år. I løpet av disse årene er det samlet mye erfaring og kompetanse i virksomheten. Vi er svært stolte av en kundeportefølje på over 13.000 kunder og nærmere 40.000 operative systemer levert til 19 land. Innledning

Tore Paulslen Adm. Direktør, Guard Systems ASA

Guard Systems Group er en ledende europeisk leverandør av posisjonerings- systemer. Vi har datterselskaper i ni land i Europa. Vi har en solid og sterk markedsposisjon og våre kunder er alt fra små lokale virksomheter til store internasjonale selskaper. Posisjonen forplikter oss som leverandør og vi er svært opptatt av å skape trygghet og forutsigbar- het for våre kunder. For å oppnå dette bruker vi mye ressurser på å videreutvikle våre systemer og tjenester. Vi fokuserer på å levere bransje- spesifikke løsninger til konkurranse- dyktige priser. Systemutviklingen

er basert på kundenes behov og tilbakemeldinger. Dette mener vi er suksesskriteriet for å opprett- holde optimale og fremtidsrettede systemer! Vi håper brosjyren vil gi dere et godt innblikk i våre systemer og tjenester og at dette kan være starten på en fremtidig dialog.

Vi ser frem til videre samarbeid!

Med vennlig hilsen,

Tore Paulsen Adm. Direktør

positioning technology

Guard Systems er en ledende europeisk leverandør av tjenester og systemer for søk og gjenfinning, flåtestyring, elektronisk kjørebok og posisjonerings- teknologi.

QuickFacts

Hovedkontor i Norge

Datterselskaper i 9 land

Etablert i 1992

Hovedaksjonær AS Atlantis Vest

50 ansatte

Over 40.000 aktive systemer

Utviklingsavdeling i Norge

Systemutvikling er basert på kundenes ønsker og tilbakemeldinger

Bransjetilpasset funksjonalitet Vår systemutvikling er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi har unike systemer og løsninger som er tilpasset mange forskjellige bransjer. Vi vet hvor viktig dette er for våre kunder!

Posisjonering og administrasjon av luftfartøy med eksakt og pålitelig nøyaktighet. Lufttransport AVIATION OPERATIONS & TRANSPORT

SERVICE INDUSTRY

Container transport CONTAINER TRACKING

COMMUNITY & PUBLIC SECTOR

CAR, RV CAMPING & BOAT RENTAL

SECURITY & SERVICE

Revolusjonerende og selvdrevne enheter tilpasset global sporing av containere.

Automatisk tidsregistrering, Maskin og liftutleie ASSET & LIFT RENTAL serviceoppfølging og posisjonering av utstyr og eiendeler.

AVIATION OPERATIONS & TRANSPORT

ON ROAD TRANSPORT

CONSTRUCTION INDUSTRY

REFRIGERATED MEDICINE TRANSPORT

Sikkerhets- bransjen SECURITY & SERVICE

COMMUNITY & PUBLIC SECTOR

CAR, RV CAMPING & BOAT RENTAL

Tilpassede løsninger for utstyr og personell.

Automatisk registrering av tidsbruk. Posisjonering og administrasjon av utstyr. Dette gir god kontroll i prosjektene. CONSTRUCTION INDUSTRY Entreprenør

SERVICE INDUSTRY AVIATION OPERATIONS & TRANSPORT

O ROAD TRANSPORT

Monitorering av temperatur i sanntid og tilknyttede alarmer. Tyverisikring for trygge leveranser. REFRIGERATED MEDICINE TRANSPORT Medisinsk TRANSPORT

T

FOOD INDUSTRY

CONTAINER TRACKING

COMMUNITY & PUBLIC SECTOR

CAR, RV & BOAT

Kostnadseffektive løsninger med temperaturovervåking for all type kjøletransport. TermoTRANSPORT REFRIGERATED TRANSPORT CON AINE TRACKING

MACHINE & LIFT RENTAL

MEDICINE TRANSPORT

SERVICE INDUSTRY

CONTAINER TRACKING

PUB SECT

Koordinering av kommunale oppgaver som snøbrøyting, rengjøring og annet vedlikehold. COMMUNITY & P BLIC SECTOR Kommunal sektor

TED MEDICINE NSPORT

FOOD INDUSTRY

S RVICE INDUSTRY

C R, RV CAMPING & BOAT RENTAL

AVIATION OPERATIONS & TRANSPORT

Skalerbare løsninger med bred funksjonalitet for transportselskaper med lokal eller internasjonal transport Veitransport ON ROAD TRANSPORT

CONSTRUCTION INDUSTRY

ASSET & LIFT RENTAL

REFRIGERATED MEDICINE TRANSPORT

FO INDU

SERVICE INDUSTRIEN ICE INDUSTRY

CONSTRUCTION INDUSTRY

ASSET & LIFT RENTAL

REFRIGERATED MEDICINE TRANSPORT

FOOD INDUSTRY

CO

T

TR

Sikkerhet for rask hjelp i nødstilfeller. Bobiler og båtutleie CAR, RV CAMPING & BOAT RENTAL

SECURITY & SERVICE

Økt effektivitet og bedre dokumentasjon er nøkkelord innenfor denne bransjen med elektroniske kjørebøker, gode besøksrapporter osv.

FleetSystem

Basic, Pro og Enterprise

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

FleetSystem er et webbasert flåtestyringssystem med et bredt utvalg av funksjoner og muligheter. I tabellen til høyre finner du en oversikt over funksjonalitetene.

FleetSystem er et system tilpasset mange ulike bransjer og som benyttes i mange land. Vi har den nødvendige kompetansen for å forstå og imøte- komme kundenes behov.

FleetSystemer et unikt systemmed bred funksjona- litet. Vår systemutvikling er basert på ønsker og tilbake- meldinger fra våre kunder og på denne måten frem- tidssikrer vi systemene våre.

FleetSystem tilpasset ditt nivå: Basic, Pro eller Enterprise?

*

Funksjonalitet som krever ekstra tilbehør. Priser vil variere ut fra den enkelte løsningen.

Standard oppsett

FleetSystem funksjoner

Valgfrie funksjoner inkludert i pakken

Oversikt og forklaring:

PRO

Basic

ENTERPRISE

Sporing i sanntid på kart - Europeisk dekning

Fortløpende oppdatering av objektets posisjon i Google maps.

Rapporter på de enkelte objektene

Rapporter somoppsummerer kjøreturer, tomgangskjøringmm.

Sonealarm (Geo Fence) og andre typer alarmer

Sonealarm, varsling dersomobjektet forlater eller ankommer et predefinert området.

Sporloggsdata

Vis kjøretur i kart, valgfri periode.

Alarminngang

Tilgjengelig alarminngang som kan kobles til valgfri sensor/føler. Varsling e-post, sms, xml.

Applikasjon for smarttelefon

Funksjoner i løsningen tilpasset smarttelefon.

Soneregistreringer

Sett opp ubegrenset antall soner for å optimalisere logistikken. Presenteres i egne rapporter.

POI (Point of Interest)-import og rapporter

Listermed refereansepunkter basert på adresse, koordinater, objekters opphold, bevegelseosv.

Alarmer og ekstra innganger

Generelle alarmer på flere innganger. Alarmdersomobjektet slutter å rapportere.

Rapportgenerator

Rapporter etteregetønskeogbehov f.eks. stopprapporter,utnyttelsesgradmm.

Tilgangtil flereunderbrukere

Opprettunderbrukeremedindividuell tilgangtilobjekter i systemet.

Kundetilpassedefelterogsystemtekster

Egendefinertealarm-ogmeldingstekster.

Servicesystem

Servicemodulbasertpåkjørtekm, tidellerfastedatoer.

Kurvebasertrapportering

Øktpresisjonpåsporloggingvedkjøringi strøkhvordeterbehovformerdetaljertrapportering.

Føreridentifisering*

Identifiseringogloggingavaktivsjåfør.KangjøresmedDallaskey,Garmin,SMSellerweb-grensesnitt.

Startsperre*

Startsperreviawebgrensesnittellerføreridentifisering.

Analoge sensorer*

Monitoreringavf.eks. temperaturellerdrivstoff.Presenteresgrafiskogkankoblestilalarmer.

Drivstoffrapportering*

Visning av drivstofforbruk og fylling av tank.

FleetLink - Garmin toveiskommunikasjon *

Garmin-integrasjonmed støtte formeldinger, oppdragstildeling og sjåførregistrering.

CANdata innlesing*

Innlesning og rapportering av CAN-avleste data. Kjøretøymå støtte FMS.

Føreradferd

Beregning og rapportering av kjøreadferd.

Kundetilpassede løsninger

På Enterprise-nivået kan vi tilby kundetilpassede funksjoner.

WebService integrasjon

Integrasjonmot ERP/CRM-systemer.

FleetSystem Tjenester

Vår kundeservice er alltid tilgjengelig for å hjelpe med opplæring, installasjon,

I tyveri- situasjoner er vår Alarmsentral klar til å hjelpe deg 24/7/365.

vedlikehold og oppgradering

Tjenester inkludert i Driftsavtalen:

PRO

Basic

ENTERPRISE

Support 08.00 - 16.00

Support for alle våre kunder uavhengig av FleetSystem-nivå.

Alle kunder vil bli supportert 24/7/365 i tyverisituasjoner og i prosessen med politiet. Videre vil vår Alarmsentral styre prosessen med å gjenfinne ditt stjålne objekt.

Assistanse ved tyveri

Oppgradering

Muligheter for å oppgradere ditt FleetSystem-nivå til neste med hjelp fra vårt kvalifiserte personell på kundeservice.

Roamingkostnader

Roamingkostnaden er inkludert og Guard Systems kunder har en svært god mobildekning i hele Europa.

Support 24/7/365

FleetSystem Enterprise-kunder kan inngå en SLA (Service Level Agreement) som gir support 24/7/365

Godkjent system

Alle våre systemer er FG-godkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). For ytterligere informasjon: www.fgsikring.no

TravelLog

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

TravelLog er en elektronisk kjørebok hvor kjøringen registreres automatisk i systemet, komplett med adresser, antall kjørte kilometer og tidsforbruket på distansene.

TravelLog er et system for de som benytter yrkesbil, firmabil eller egen bil i arbeidet. Med TravelLog vil man enkelt

Guard Systems vet hva som skal til for å effektivisere driften og gjøre hverdagen enklere for bedrifter med ansatte på farten.

få bedre kontroll og dokumentasjon på kjøringen.

TravelLog funksjoner

Godkjent system

Rapportene kan skrives ut i følgende formater: • html, PDF, Excel og e-post

• Kjørelengden registreres i systemet på alle kjøringer • Mulig å redigere infor- masjon om kjøreturen eller begrense adgang for redigering • Tilrettelagt for å registrere andre ut- gifter på kjøreturen Ved et tastetrykk genereres din kjøre- journal for ønsket periode. Du kan velge om du vil ta ut rapporter som viser yrkeskjøringer eller privatkjøringer. Rapporter

Alle våre systemer er FG-godkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). For ytterligere informasjon: www.fgsikring.no

• Rapportering tilpasset skattemyndighetenes krav

Inkludert i Driftsavtalen

• Drivstoffkalkulering

• Fri support 8-16 alle hverdager

• Enkel og personlig tilgang til systemet via Internett

• SIM og kommunika- sjonskostnader

• Automatisk opphenting av data • Mulighet til å skille mellom yrkeskjøring og privatkjøring

• Oppgraderinger

TrackGuard

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

TrackGuard er et VHF- basert sporingssystem for gjenfinning av stjålne objekter som kjøretøy, båt, og maskiner.

For bedrifter som ønsker å minimere nedetid p.g.a. tyveri. Med TrackGuard kan vi hurtig finne ditt stjålne objekt og sikre effektivitet.

Guard Systems har samlet kompetanse og erfaring gjennom 20 år innenfor vår bransje. Dette gir våre kunder trygghet.

Sikkerhet

Installasjon

Inkludert i Sikkerhetsavtalen • Søkskostnader • Fri support 8-16 alle hverdager • Tilgang og hjelp fra vår Alarmsentral ved tyveri døgnet rundt 365 dager i året

Godkjent system

• Objektet lokaliseres med VHF-teknikk. • Uavhengig av mobildekning • Uavhengig av fri sikt • TrackGuard er vanskelig å jamme* * Jamming er forstyrrelse, blokkering eller fastlåsing av for eksempel radiosignaler.

TrackGuard drives med batteri hvilket gjør instal- lasjonen enkel. Kunden kan enkelt foreta instal- lasjonen selv.

Alle våre systemer er FG-godkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). For ytterligere informasjon: www.fgsikring.no

• Enkel å installere • Batteridrevet • Ingen kabler

PositionGuard

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

PositionGuard er en posisjoneringsteknologi som i sanntid hjelper deg å sikre dine personlige eiendeler på en enkel måte via web eller smarttelefon.

PositionGuard er primært for privatmarkedet og eiere av bil og båt hvor man vil sikre sine eiendeler og slippe bekymringer. I tillegg gir PositionGuard deg tilgang til funksjonalitet utover det å gjenfinne objektet.

Guard Systems er en ledende europeisk

leverandør av posisjoner- ingsteknologi, og vi har lang erfaring innen bransjen.

PositionGuard features

Inkludert i Driftsavtalen • Kartoppdateringer • SIM-Kort • All datatrafikk • Tilgang til kundeservice8-16 allehverdager

Godkjent system

hvor man ønsker å ha sonen satt. • PositionGuard er tilgjengelig via web og mobil

Alle våre systemer er FG-godkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). For ytterligere informasjon: www.fgsikring.no

• Se i sanntid hvor båten/ bilen er, vist direkte i et kartbilde • Ta ut sporlogg. Dette innebærer at man ser kjøreruten i kartet som er foretatt i en periode man selv definerer. • Sett en Geosone rundt bilen/båten og motta varsling om sonen brytes. Sonen kan settes til å gjelde innenfor ønskede tidsrom og man kan når som helst endre

Ved tyveri

Vedet eventuelt tyveri kanman følgeobjektets bevegelser i sanntidvia internett. Vedå setteen Geosonepåobjektet får manen tidligvarslingder- som objektet blir stjålet. Du kandermed tidlig informere politiet ogangi objektets lokasjonhvilket reduserer risikoen for skadeverk.

• Tilgang og hjelp fra vårt Alarmsenter ved tyveri 24/7/365

Referanser

«TravelLog er brukervennlig. Systemet var enkelt å lære seg og komme i gang med. Guard Systems har også tatt med våre spesifikke utviklings- ønsker og TravelLog er på denne måten helt tilpasset våre behov.»

Dinny Harjula, Salgssjef & Partner, Adeptus Partners Oy Salg/ Rekruttering og opplæring

«TravelLog er enkelt å bruke og et pålitelig system. Guard Systems gir svært effektiv og rask service når vi har behov for det.» Tarja Vapaavuori, Administrerende direktør & Eier, Open Market Kiinteistönvälitys/ Kotikammari Oy Eiendomsmegling

«Da vi installerte FleetSystem ønsket vi et system som kunne sikre maskinene våre mot tyveri. I dag har vi tatt i bruk mange andre funksjoner i systemet som bidrar til en bedre oversikt og adminis- trasjon av maskinparken.»

Arnfinn Mathisen,Verkstedleder, Nordic Crane Kynningsrud AS Utleie av mobile kraner

« Vi valgte Guard Systems først og fremst på grunn av den internasjonale tilstedeværelsen, men i like stor grad har også bredden i funksjonaliteten vært helt avgjørende for valget. »

Ole Johny Transeth, Product Manager, Ramirent Norge AS Utleie av maskiner og utstyr

«FleetSystem er et system som har utviklet seg enormt siden vi ble kunder for mange år tilbake, og vi har hatt mulighet til å påvirke utviklingen av systemet ut fra de bransjespesifikke behovene vi har.»

Berndt Andersson, Transport og Innkjøpssjef, Tamro AS Medisinsk bransje

«FleetSystem er et veldig brukervennlig system som vi benytter for å administrere og planlegge transporten vår effektivt. I tillegg får vi særdeles god service og support fra de ansatte i Guard Systems.»

Karl Erik Andreasson, Administrerende direktør, Andreassons Åkeri i Veddige AB Transport

«Implementering av FleetSystem og TrackGuard ga oss umiddelbar avkastning og har bidratt til mer effektiv drift av vår virksomhet.»

Kjell Sæther, Eier og Administrerende direktør, Expert Maskinutleie AS Utleie maskiner

«FleetSystem og TrackGuard er veldig sikre og stabile syste- mer som vi gjennomgående stoler på. Guard Systems gir oss utmerket support og vi er en glad og fornøyd kunde! »

Thomas Hallberg, Sikkerhetssjef Konsern, E.ON Sverige AB Energibransjen

STRATEgiske PARTNERe

Garmin Norge har gjennom mange år vært en nær og viktig samarbeidspartner av Guard Systems. Samarbeidet har resultert i flere effektive og kostnadsbesparende løsninger for Guard Systems kunder.

• Reduksjon av mobilkostnader ved at ordrekontor og sjåfør kommuniserer gjennom Garmin-enheten • Redusert drivstoffbruk ved at man kjører riktigere og kortest vei • Betydelig mindre feilkjøringer • Presis registrering og opp- datering av oppdragshistorikk • Mer effektiv logistikk og utnyttelse/planlegging av kjøreruter og oppdrag

Nøkkelordet i samarbeidet er inte- grasjon og toveiskommunikasjon mellom Garmins navigasjonsen- het og FleetSystem, funksjonen FleetLink. Garmin – FleetLink funksjoner: • Ordrestyring og ordrestatus • Toveis-kommunikasjon mellom sjåfør og ordrekontor • Føreridentifikasjon • Førerstatus (ledig/opptatt/ hviler etc) • Navigasjon • Oversikt over ankomst og bestemmelsessted

Vegard Andersen, Automotive Coordinator, Garmin Morten Berntsen, CBO, Guard Systems ASA

Sikkerhet for sjåføren

Ved å minimere behov for mobilkommunikasjon mellom sjåfør og ordrekontor, vil sjåføren i større grad kunne fokusere på trafikkbildet noe som høyner den generelle trafikksikkerheten.

Besparelser

Løsningen gir store muligheter for både økonomiske og administra- tive besparelser, eksempelvis:

Telenor Group is an international provider of tele, data and media communication services and one of the world’s major mobile operators with 140 million mobile subscriptions.

Telenor Group is headquartered in Norway. It has mobile operations in 11 markets in the Nordic region, Central and Eastern Europe and in Asia, as well as a stake of close to 40 per cent in VimpelCom Ltd, operating in 19 markets.

onezero designbureau - www.onezero.no

Guard Systems ASA

Nordre Kullerød 5B 3241 Sandefjord

www.guardsystems.no Tlf: +47 33 48 28 00 Faks: +47 33 48 28 01 E-post: kundeservice@guardsystems.no

Made with