NO-guardsystems-brochure-2012-4

PositionGuard

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

PositionGuard er en posisjoneringsteknologi som i sanntid hjelper deg å sikre dine personlige eiendeler på en enkel måte via web eller smarttelefon.

PositionGuard er primært for privatmarkedet og eiere av bil og båt hvor man vil sikre sine eiendeler og slippe bekymringer. I tillegg gir PositionGuard deg tilgang til funksjonalitet utover det å gjenfinne objektet.

Guard Systems er en ledende europeisk

leverandør av posisjoner- ingsteknologi, og vi har lang erfaring innen bransjen.

PositionGuard features

Inkludert i Driftsavtalen • Kartoppdateringer • SIM-Kort • All datatrafikk • Tilgang til kundeservice8-16 allehverdager

Godkjent system

hvor man ønsker å ha sonen satt. • PositionGuard er tilgjengelig via web og mobil

Alle våre systemer er FG-godkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). For ytterligere informasjon: www.fgsikring.no

• Se i sanntid hvor båten/ bilen er, vist direkte i et kartbilde • Ta ut sporlogg. Dette innebærer at man ser kjøreruten i kartet som er foretatt i en periode man selv definerer. • Sett en Geosone rundt bilen/båten og motta varsling om sonen brytes. Sonen kan settes til å gjelde innenfor ønskede tidsrom og man kan når som helst endre

Ved tyveri

Vedet eventuelt tyveri kanman følgeobjektets bevegelser i sanntidvia internett. Vedå setteen Geosonepåobjektet får manen tidligvarslingder- som objektet blir stjålet. Du kandermed tidlig informere politiet ogangi objektets lokasjonhvilket reduserer risikoen for skadeverk.

• Tilgang og hjelp fra vårt Alarmsenter ved tyveri 24/7/365

Made with