NO-guardsystems-brochure-2012-4

Guard Systems har utviklet posisjoneringssystemer i over 20 år. I løpet av disse årene er det samlet mye erfaring og kompetanse i virksomheten. Vi er svært stolte av en kundeportefølje på over 13.000 kunder og nærmere 40.000 operative systemer levert til 19 land. Innledning

Tore Paulslen Adm. Direktør, Guard Systems ASA

Guard Systems Group er en ledende europeisk leverandør av posisjonerings- systemer. Vi har datterselskaper i ni land i Europa. Vi har en solid og sterk markedsposisjon og våre kunder er alt fra små lokale virksomheter til store internasjonale selskaper. Posisjonen forplikter oss som leverandør og vi er svært opptatt av å skape trygghet og forutsigbar- het for våre kunder. For å oppnå dette bruker vi mye ressurser på å videreutvikle våre systemer og tjenester. Vi fokuserer på å levere bransje- spesifikke løsninger til konkurranse- dyktige priser. Systemutviklingen

er basert på kundenes behov og tilbakemeldinger. Dette mener vi er suksesskriteriet for å opprett- holde optimale og fremtidsrettede systemer! Vi håper brosjyren vil gi dere et godt innblikk i våre systemer og tjenester og at dette kan være starten på en fremtidig dialog.

Vi ser frem til videre samarbeid!

Med vennlig hilsen,

Tore Paulsen Adm. Direktør

Made with