NO-guardsystems-brochure-2012-4

positioning technology

Guard Systems er en ledende europeisk leverandør av tjenester og systemer for søk og gjenfinning, flåtestyring, elektronisk kjørebok og posisjonerings- teknologi.

QuickFacts

Hovedkontor i Norge

Datterselskaper i 9 land

Etablert i 1992

Hovedaksjonær AS Atlantis Vest

50 ansatte

Over 40.000 aktive systemer

Utviklingsavdeling i Norge

Systemutvikling er basert på kundenes ønsker og tilbakemeldinger

Made with