NO-guardsystems-brochure-2012-4

FleetSystem

Basic, Pro og Enterprise

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

FleetSystem er et webbasert flåtestyringssystem med et bredt utvalg av funksjoner og muligheter. I tabellen til høyre finner du en oversikt over funksjonalitetene.

FleetSystem er et system tilpasset mange ulike bransjer og som benyttes i mange land. Vi har den nødvendige kompetansen for å forstå og imøte- komme kundenes behov.

FleetSystemer et unikt systemmed bred funksjona- litet. Vår systemutvikling er basert på ønsker og tilbake- meldinger fra våre kunder og på denne måten frem- tidssikrer vi systemene våre.

FleetSystem tilpasset ditt nivå: Basic, Pro eller Enterprise?

Made with