NO-guardsystems-brochure-2012-4

*

Funksjonalitet som krever ekstra tilbehør. Priser vil variere ut fra den enkelte løsningen.

Standard oppsett

FleetSystem funksjoner

Valgfrie funksjoner inkludert i pakken

Oversikt og forklaring:

PRO

Basic

ENTERPRISE

Sporing i sanntid på kart - Europeisk dekning

Fortløpende oppdatering av objektets posisjon i Google maps.

Rapporter på de enkelte objektene

Rapporter somoppsummerer kjøreturer, tomgangskjøringmm.

Sonealarm (Geo Fence) og andre typer alarmer

Sonealarm, varsling dersomobjektet forlater eller ankommer et predefinert området.

Sporloggsdata

Vis kjøretur i kart, valgfri periode.

Alarminngang

Tilgjengelig alarminngang som kan kobles til valgfri sensor/føler. Varsling e-post, sms, xml.

Applikasjon for smarttelefon

Funksjoner i løsningen tilpasset smarttelefon.

Soneregistreringer

Sett opp ubegrenset antall soner for å optimalisere logistikken. Presenteres i egne rapporter.

POI (Point of Interest)-import og rapporter

Listermed refereansepunkter basert på adresse, koordinater, objekters opphold, bevegelseosv.

Alarmer og ekstra innganger

Generelle alarmer på flere innganger. Alarmdersomobjektet slutter å rapportere.

Rapportgenerator

Rapporter etteregetønskeogbehov f.eks. stopprapporter,utnyttelsesgradmm.

Tilgangtil flereunderbrukere

Opprettunderbrukeremedindividuell tilgangtilobjekter i systemet.

Kundetilpassedefelterogsystemtekster

Egendefinertealarm-ogmeldingstekster.

Servicesystem

Servicemodulbasertpåkjørtekm, tidellerfastedatoer.

Kurvebasertrapportering

Øktpresisjonpåsporloggingvedkjøringi strøkhvordeterbehovformerdetaljertrapportering.

Føreridentifisering*

Identifiseringogloggingavaktivsjåfør.KangjøresmedDallaskey,Garmin,SMSellerweb-grensesnitt.

Startsperre*

Startsperreviawebgrensesnittellerføreridentifisering.

Analoge sensorer*

Monitoreringavf.eks. temperaturellerdrivstoff.Presenteresgrafiskogkankoblestilalarmer.

Drivstoffrapportering*

Visning av drivstofforbruk og fylling av tank.

FleetLink - Garmin toveiskommunikasjon *

Garmin-integrasjonmed støtte formeldinger, oppdragstildeling og sjåførregistrering.

CANdata innlesing*

Innlesning og rapportering av CAN-avleste data. Kjøretøymå støtte FMS.

Føreradferd

Beregning og rapportering av kjøreadferd.

Kundetilpassede løsninger

På Enterprise-nivået kan vi tilby kundetilpassede funksjoner.

WebService integrasjon

Integrasjonmot ERP/CRM-systemer.

Made with