NO-guardsystems-brochure-2012-4

TravelLog

Hva?

For hvem?

Hvorfor velge oss?

TravelLog er en elektronisk kjørebok hvor kjøringen registreres automatisk i systemet, komplett med adresser, antall kjørte kilometer og tidsforbruket på distansene.

TravelLog er et system for de som benytter yrkesbil, firmabil eller egen bil i arbeidet. Med TravelLog vil man enkelt

Guard Systems vet hva som skal til for å effektivisere driften og gjøre hverdagen enklere for bedrifter med ansatte på farten.

få bedre kontroll og dokumentasjon på kjøringen.

TravelLog funksjoner

Godkjent system

Rapportene kan skrives ut i følgende formater: • html, PDF, Excel og e-post

• Kjørelengden registreres i systemet på alle kjøringer • Mulig å redigere infor- masjon om kjøreturen eller begrense adgang for redigering • Tilrettelagt for å registrere andre ut- gifter på kjøreturen Ved et tastetrykk genereres din kjøre- journal for ønsket periode. Du kan velge om du vil ta ut rapporter som viser yrkeskjøringer eller privatkjøringer. Rapporter

Alle våre systemer er FG-godkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). For ytterligere informasjon: www.fgsikring.no

• Rapportering tilpasset skattemyndighetenes krav

Inkludert i Driftsavtalen

• Drivstoffkalkulering

• Fri support 8-16 alle hverdager

• Enkel og personlig tilgang til systemet via Internett

• SIM og kommunika- sjonskostnader

• Automatisk opphenting av data • Mulighet til å skille mellom yrkeskjøring og privatkjøring

• Oppgraderinger

Made with